30 Tháng Năm 2015
LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

Trang 1 trong 1Đầu tiên    Trước   Tiếp   Cuối    


Thủ tục Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ lần đầu; Thủ tục Đăng ký thay đổi, bổ sung Giấy chứng nhận của chi nhánh, Văn phòng đại diện; Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện do bị mất...


Căn cứ thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT/BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 của Liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học và công nghệ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học & công nghệ


Hướng dẫn trình tự thủ tục xin Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện do bị mất hoặc bị rách nát


Hướng dẫn làm Thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN của chi nhánh hoặc văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật


Hướng dẫn làm thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký họat động khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật


Hướng dẫn thực hiện đăng ký họat động khoa học và công nghệ và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


Trình tự thực hiện đăng ký họat động khoa học và công nghệ chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật


TRANG CHỦ   |   GIỚI THIỆU   |   HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ   |   THỦ TỤC HÀNH CHÍNH   |   THÔNG TIN KHÁC   |   EMAIL   |   GÓP Ý
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG - Số 35 Trần Hưng Đạo, phường 10 thành phố Đà Lạt