Đang hiển thị các tài liệu 87227-87246 của 178000

  • M & a căn bản. mua lại và sát nhập căn bản. các bước quan trọng trong quá trình mua bán doanh nghiệp và đầu tư 

   Michael E. S. Frankel (2009)
   Các bên tham gia. quyết định mua hoặc bán. những chuẩn bị của bên mua. bên bán chuẩn bị cho thương vụ. quá trình diễn ra thương vụ mua bán. thẩm định chi tiết. định giá. lập kế hoạch sát nhập. các vấn
  • M buốt 

   Ngọc, Phan (2007)
   Các nhạc cụ dân tộc.
  • M. a. sôlôkhôp 

   Đỗ, Hồng Chung (2009)
   Cuộc đời và sự nghiệp.
  • M. i. lecmôntôp 

   Đỗ, Hồng Chung (2009)
   Cuộc đời và sự nghiệp.
  • M. kouprianov, p. krylov, n. sokolov= chân dung m. kouprianov, p. krylov, n. sokolov 

   L., Koukhynisy
   Tranh của phòng tranh trétiakov nga.
  • M.Ray 

   Vũ, Đình Quang (2009)
   Truyện ngắn.
  • Ma 

   Hội Đồng Quốc Gia Chỉ Đạo Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam (2002)
   Giới thiệu tri thức bách khoa về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, quân sự,ngọa giao, danh nhân,...
  • Ma Ảnh Huyền Cơ 

   Độc, Cô Hồng (2009)
   Tiểu thuyết kiếm hiệp.
  • Ma Baker 

   Boney, M (2001)
   Ca khúc tiếng Anh.
  • Ma cao 

   Hội Đồng Quốc Gia Chỉ Đạo Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam (2002)
   Giới thiệu tri thức bách khoa về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, quân sự,ngọa giao, danh nhân,...
  • Ma cà rồng vùng sussex 

   Arthur, Conan Doyle (2007)
   Truyện trinh thám. thung lũng khủng khiếp. tàng thư của sherlock homes.
  • Ma chiến hữu 

   Mạc, Ngôn (2008)
   Tiểu thuyết.
  • Ma cô 

   Hội Đồng Quốc Gia Chỉ Đạo Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam (2002)
   Giới thiệu tri thức bách khoa về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, quân sự,ngọa giao, danh nhân,...
  • Ma cô hiến thọ (ma cô mừng thọ) 

   Nguyễn, Quốc Thái (1998)
   Hình tượng cát tường trong văn hóa trung hoa.
  • Ma cỏ 

   Huỳnh, Công Tín (2007)
   Phương ngữ nam bộ.
  • Ma da 

   Huỳnh, Công Tín (2007)
   Phương ngữ nam bộ.
  • Ma diện ngân kiếm 

   Kim, Vũ (2010)
   Tiểu thuyết kiếm hiệp.
  • Ma famille= gia đình của tôi 

   M., Sarian
   Tranh của phòng tranh trétiakov nga.
  • Ma gà 

   Hội Đồng Quốc Gia Chỉ Đạo Biên Soạn Từ Điển Bách Khoa Việt Nam (2002)
   Giới thiệu tri thức bách khoa về kinh tế, xã hội, khoa học, công nghệ, văn hóa, thể thao, quân sự,ngọa giao, danh nhân,...
  • Ma gi và xì dầu 

   Thu, Thu (2000)
   Ngôn ngữ và đời sống.