Đang hiển thị các tài liệu 1-4 của 4

  • Những ca khúc về Ninh Thuận-Bình Thuận. Bà mẹ Chăm 

   A, Mư Nhân (2005)
   Về vùng đất cực Nam Trung Bộ chắc chắn ai cũng ngẩn ngơ trước một bông hoa xương rồng, thảng thốt trước vẻ đẹp kỳ bí của những ngôi tháp Chàm và từ trong sâu thẳm Lòng mình vang lên những âm thanh sôi động của giai điệu Chàm
  • Những ca khúc về Ninh Thuận-Bình Thuận. Lòng Chăm ơn Bác 

   A, Mư Nhân (2005)
   Về vùng đất cực Nam Trung Bộ chắc chắn ai cũng ngẩn ngơ trước một bông hoa xương rồng, thảng thốt trước vẻ đẹp kỳ bí của những ngôi tháp Chàm và từ trong sâu thẳm Lòng mình vang lên những âm thanh sôi động của giai điệu Chàm
  • Những ca khúc về Ninh Thuận-Bình Thuận. Tiếng trống hội Katê 

   A, Mư Nhân (2005)
   Về vùng đất cực Nam Trung Bộ chắc chắn ai cũng ngẩn ngơ trước một bông hoa xương rồng, thảng thốt trước vẻ đẹp kỳ bí của những ngôi tháp Chàm và từ trong sâu thẳm Lòng mình vang lên những âm thanh sôi động của giai điệu Chàm
  • Những ca khúc về Ninh Thuận-Bình Thuận. Điệu ru đất tháp 

   A, Mư Nhân (2005)
   Về vùng đất cực Nam Trung Bộ chắc chắn ai cũng ngẩn ngơ trước một bông hoa xương rồng, thảng thốt trước vẻ đẹp kỳ bí của những ngôi tháp Chàm và từ trong sâu thẳm Lòng mình vang lên những âm thanh sôi động của giai điệu Chàm