Đang hiển thị các tài liệu 5220-5239 của 8640

  • Kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nổi bật trong năm 2003: Quy trình nhân nhanh cây hoa Đồng Tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật 

   Bộ Khoa Học Và Công Nghệ (2004)
   Sách trắng về khoa học và công nghệ Việt Nam 2003. Cơ quan tạo ra kết quả. Quy mô, khối lượng, sản phẩm, chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu. Kết quả, nơi áp dụng thành công
  • Kể cây 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kể chim 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kể chim 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kể chồng 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Truyện cười.
  • Kể chuyện chúa nhà 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè tâm sự
  • Kể chuyện nàng dâu 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè châm biếm những thói hư tật xấu.
  • Kể chuyện đờn bà hư 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè châm biếm những thói hư tật xấu.
  • Kể giăng 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kể hoa 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kể lá 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kể quả 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kể quả 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kể sao 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Kẻ bủn xịn nói lái 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Truyện cười.
  • Kẻ chăn ruồi 

   Tưởng, Bình Minh (2009)
   Ánh nhìn. Anh và em. Bánh út ít. Chân lệ. Chờ phở. Đường Đến Chân Trời. Hoa Xấu Hổ. Kẻ chăn ruồi.
  • Kẻ chợ 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Vè trẻ em. vè vui chơi giải trí. vè kể vật, kể việc.
  • Khách hữu tình 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Truyện cười.
  • Khát vọng mùa xuân 

   Mo, Da (2002)
   Nhạc và lời bài hát. Dùng cho các trường phổ thông cơ sở
  • Khâu ni công chúa 

   Viện Nghiên Cứu Văn Hóa (2009)
   Truyền thuyết về thời bắc thuộc.