Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Sinh thái vật nuôi và ứng dụng trong chăn nuôi gia súc, gia cầm. 

      Phạm, Sĩ Tiệp (2006)
      Khái niệm về sinh thái học. Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái môi trường đến vật nuôi. Ảnh hưởng của ngoại cảnh đến vật nuôi. Mối quan hệ tương hỗ giữa môi trường với cơ thể vật nuôi. Hệ sinh thái vườn ao chuồng-VAC.