Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý đất đai tỉnh Lâm Đồng 

      PGS. TS. Lê, Văn Trung (Trường Đại học Bách khoa TPHCMUBND tỉnh Lâm ĐồngĐà Lạt, 2007)
      Thành lập hệ thống cơ sở dữ liệu GIS thống nhất, tạo điều kiện triển khai nhanh việc ứng dụng CNTT địa lý để cung cấp, chia sẻ thông tin và tích hợp dữ liệu phục vụ công tác quản lý đất đai