Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Xây dựng bản đồ quản lý nước ngầm huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng 

      KS. Hoàng, Vượng (Đoàn Địa chất thủy văn - Địa chất công trình 707UBND tỉnh Lâm ĐồngBảo Lộc, 2006)
      Việc khai thác, quản lý, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên nước nói chung, nước ngầm nói riêng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước