Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Cải tiến hợp lý hóa sản xuất nước sạch 

      KS. Nguyễn, Hữu Khải (Công ty TNHH Cấp thoát nước Lâm ĐồngUBND tỉnh Lâm ĐồngĐà Lạt, 2006)
      Đánh giá hiện trạng, nghiên cứu tồn tại, xác định nguyên nhân, lựa chọn giải pháp khắc phục sản xuất và cung cấp nước sạch của các nhà máy nước