Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Về mô hình kinh tế trang trại ở Lâm Đồng 

      Nguyễn, Văn Mão (Văn phòng Tỉnh ủy Lâm ĐồngTỉnh ủy Lâm ĐồngĐà Lạt, 2000)
      Bổ sung dữ liệu để chứng minh các kết luận về tiêu chí xác định trang trại cụ thể của Lâm Đồng làm sao vừa hiệu quả kinh tế vừa đảm bảo các nguyên tắc định hướng xã hội chủ nghĩa