Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Điều tra khảo sát, xây dựng dự án xử lý rác thải thị xã Bảo Lộc 

      Trần, Chí Minh (Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ Môi trường (VITTEP)UBND Thành phố Hồ Chí MinhTP. Hồ Chí Minh, 2000)
      Bãi rác hiện hữu của thị xã Bảo Lộc với diện tích 4000m2 thuộc thôn 4, xã Dambri được bắt đầu đổ rác từ năm 1993 nhưng lượng rác đổ tập trung tại đây chỉ bắt đầu từ năm 1997 đến nay