Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • TÁNH NẾT 

      Công Ty Công Nghệ Mới Cotec - Viện Nghiên Cứu Phát Triển Năng Lượng
      Cung cấp và chuyển giao các thiết bị và công nghệ. Giá công nghệ- 290 triệu đồng/hệ 50m3/ngày đêm