Hiển thị thông tin rút gọn

dc.contributor.authorBộ Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thônvi
dc.date.accessioned2011-02-15T09:32:36Zvi
dc.date.available2011-02-15T09:32:36Zvi
dc.date.issued2003vi
dc.identifier.urihttp://192.168.1.9:8080/dspace/handle/123456789/51732vi
dc.descriptionSổ tay khuyến nông. Sách dùng cho khuyến nông viên cơ sở. - Tái bản lần thứ nhất. - Hà Nội: nông nghiệp, 2003. - 292 trang.vi
dc.description.abstractSổ tay khuyến nôngvi
dc.format.extent292vi
dc.language.isovivi
dc.titleBẢNG ĐO LƯỜNG ANH MỸvi
dc.typeBookvi


Tập tin đính kèm

Thumbnail

Tài liệu này nằm trong danh mục

Hiển thị thông tin rút gọn