TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Nghiệm thu đề tài Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng 04/04/2017 In trang

Ngày 03/4/2017, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu chính thức đề tài Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồngdo Trường Đại học Đà Lạt chủ trì thực hiện.

Qua 02 năm thực hiện, đề tài đã thiết lập được cơ sở khoa học về du lịch thể thao, phân loại du lịch thể thao và các điều kiện phát triển du lịch thể thao trong đó nhấn mạnh các điều kiện quan trọng để phát triển loại hình du lịch này. 

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, thực trạng và nhu cầu, kết quả dự báo, các căn cứ pháp lý trong quy hoạch, đề tài đã đề xuất định hướng và thiết lập hệ thống bản đồ quy hoạch phát triển khu, điểm du lịch thể thao và bản đồ quy hoạch tuyến du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn từ nay đến 2025, tầm nhìn 2035. 

Đề tài phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, Khu du lịch Langbiang để xây dựng 2 mô hình sản phẩm du lịch thể thao. Qua đánh giá hiệu quả ứng dụng tại 02 mô hình cho thấy, du khách thể hiện mức độ hài lòng cao hơn và có những dự đính quay lại tham gia các sản phẩm du lịch thể thao tại Đà Lạt - Lâm Đồng.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu. 

Cơ quan chủ trì sẽ chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo theo những ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng, gửi Sở Khoa học và Công nghệ để bàn giao cho các sở, ban, ngành liên quan đưa vào ứng dụng.


Bảo Đa

Lượt xem: 566

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây