TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên - Lâm Đồng 25/05/2017 In trang

Ngày 23/5/2017, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã nghiệm thu chính thức đề tài “Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên - Lâm Đồng” do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ trì thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, đề tài đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Di tích Cát Tiên đặt lại tên các di tích đền tại di tích khảo cổ Cát Tiên và phân thành từng nhóm căn cứ vào mối quan hệ so sánh với kiến trúc, văn hóa và tôn giáo Ấn Độ. Từ đó xác định lại chức năng, tính chất của từng kiến trúc đền thần căn cứ vào di tích, di vật.

Các nghiên cứu so sánh, số hóa, phục dựng, phác họa mô hình 3D các kiến trúc đền tại di tích khảo cổ Cát Tiên của đề tài đã góp phần cho công tác bảo tồn, trùng tu, phát huy giá trị di tích ngay tại khu di tích và bảo tàng Lâm Đồng.

Ngoài ra, kết quả còn góp phần giải mã các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội của giai đoạn Phù Nam, văn hóa Óc Eo... Việc phát huy giá trị di tích không chỉ có ý nghĩa trong phát triển du lịch ở địa phương và tỉnh Lâm Đồng mà còn tác động đến nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở các tỉnh phía Nam, đặc biệt là trong nghiên cứu về văn hóa Óc Eo, vương quốc Phù Nam, văn hóa Champa, vương quốc Champa...

Các giải pháp bảo tồn cũng được đưa ra, gồm: xác định hình khối kiến trúc trong phục hồi di tích khảo cổ; xác định loại hình, công năng và niên đại các di tích kiến trúc; xác định, tái lập khối kiến trúc tại các Gò ở Quảng Ngãi và Gò Đức Phổ của di tích bằng kỹ thuật số; xác định các biện pháp tái định vị, gia cố đối với các hình khối được tái lập. Bên cạnh đó, các giải pháp phát huy giá trị khu di tích khảo cổ cũng được trình bày cụ thể như giải pháp phát huy giá trị khu di tích khảo cổ học Cát Tiên trong không gian văn hóa bản địa và khu vực phụ cận cũng như cac giải pháp phát huy giá trị khu di tích gắn với kinh tế, văn hóa, du lịch của vùng đất Đông Nam Bộ và Tây Nguyên giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt yêu cầu. Cơ quan chủ trì sẽ chỉnh sửa, hoàn chỉnh báo cáo theo những ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng, để bàn giao cho các sở, ban, ngành liên quan đưa vào ứng dụng.

Bảo Đa

Lượt xem: 610

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây