TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 13/07/2017 In trang

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1521/QĐ-UBND công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cụ thể là các nhiệm vụ: Nghiên cứu đánh giá và phát huy sản phẩm du lịch đặc thù nhằm thu hút khách đến Đà Lạt, Lâm Đồng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện, kết quả: Đạt); Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (Trường Đại học Đà Lạt thực hiện, kết quả: Đạt); Nghiên cứu giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích khảo cổ học Cát Tiên - Lâm Đồng (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp. Hồ Chí Minh thực hiện, kết quả: Đạt).

Giao Sở KH&CN tổ chức việc thực hiện chuyển giao, theo dõi, quản lý, đánh giá việc ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các đơn vị nhận chuyển giao có trách nhiệm triển khai ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở KH&CN.

Huỳnh Thanh Mai

Lượt xem: 640

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây