TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Kiểm tra tiến độ đề tài Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 13/09/2017 In trang

Ngày 12/9/2017, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ đối với đề tài Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020“ do Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn về Phát triển - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì thực hiện.

Qua 06 tháng triển khai, đề tài đã hoàn thành các nội dung về tổng quan và hệ thống hóa lý luận trong và ngoài nước về nghèo đa chiều và giảm nghèo bền vững cho các nhóm dân tộc thiểu số; lựa chọn và trình bày một số kinh nghiệm tiêu biểu trong nước và quốc tế trong việc xây dựng các mô hình giảm nghèo bền vững đối với nhóm dân tộc thiểu số; xây dựng bộ công cụ phục vụ cho việc điều tra trên diện rộng và thu thập thông tin tại cấp huyện, tỉnh; khảo sát thu thập thông tin cấp tỉnh và tại 03 huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Bảo Lâm.

Đề tài triển khai cơ bản đảm bảo theo đúng tiến độ theo thuyết minh đề cương đã được phê duyệt; một số những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đã được đoàn kiểm tra kiến nghị và hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Hoàng Thị Dịu

Lượt xem: 585

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây