TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Công nhận và chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 22/01/2018 In trang

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 85/QĐ-UBND công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Cụ thể là các nhiệm vụ: 

- Đánh giá sự phù hợp của cây ca cao đối với vùng sinh thái ở Lâm Đồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng chủ trì thực hiện (Kết quả: Đạt).

- Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ tổng hợp bệnh thối rễ, vàng lá cà phê ở Lâm Đồng, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng chủ trì thực hiện (Kết quả: Đạt). 

- Chọn lọc, di thực, bình tuyển và thử nghiệm trồng một số giống bơ có năng suất cao và chất lượng tốt tại tỉnh Lâm Đồng, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật cây công nghiệp và Cây ăn quả Lâm Đồng chủ trì thực hiện (Kết quả: Đạt). 

Giao Sở KH&CN tổ chức việc thực hiện chuyển giao, theo dõi, quản lý, đánh giá việc ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Các đơn vị nhận chuyển giao có trách nhiệm triển khai ứng dụng các nhiệm vụ KH&CN; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở KH&CN.

Đỗ Quyên

Lượt xem: 442

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây