TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu cải tạo và phát triển một số giống hồng nhập nội bổ sung vào cơ cấu giống hồng tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng 22/05/2018 In trang

Ngày 04/5/2018, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu cải tạo và phát triển một số giống hồng nhập nội bổ sung vào cơ cấu giống hồng tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng” do Viện Bảo vệ Thực vật (thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) chủ trì thực hiện.

Trong thời gian 3 năm (2015-2017), đề tài đã tiến hành điều tra đánh giá thực trạng tình hình sản xuất cây hồng ăn trái tại Lạc Dương; nghiên cứu đánh giá tính thích ứng của một số giống hồng giòn nhập nội ghép trên giống hồng bản địa; hoàn thiện quy trình kỹ thuật ghép cải tạo và thâm canh giống hồng giòn nhập nội; xây dựng 3 mô hình trình diễn ghép cải tạo giống hồng giòn nhập nội trên gốc hồng địa phương tại Lạc Dương và vùng phụ cận (Đà Lạt, Đơn Dương) với quy mô 0,5 ha/mô hình; tổ chức 03 cuộc hội thảo khoa học đánh giá thực trạng và giải pháp cải tạo giống hồng Đà Lạt bằng các giống hồng nhập nội; tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật ghép cải tạo, quy trình canh tác trên quy mô nông hộ cho 150 lượt người tại vùng nghiên cứu.

Kết quả cho thấy, giống hồng ngọt Fuyu và Jiro nhập nội bước đầu có khả năng thích ứng, cây sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện khí hậu tại Lạc Dương và các vùng phụ cận. Các giống hồng địa phương như hồng Trứng, Trứng lốc, hồng vuông Tám Hải đều có thể sử dụng làm gốc ghép cải tạo các giống hồng nhập nội.

Bên cạnh đó, đề tài còn tiến hành nghiên cứu các loại sâu hại và thiên địch của các loài sâu hại trên cây hồng; các chế phẩm có nguồn gốc sinh học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học có khả năng phòng trừ các loại sâu, bệnh hại.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đã đánh giá kết quả đề tài là đạt yêu cầu.

Kết quả của đề tài nghiên cứu sẽ mở ra một hướng đi mới cho cây hồng Lâm Đồng, các vườn hồng địa phương kém hiệu quả có thể cải tạo bằng giống hồng giòn nhập nội năng suất, chất lượng, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Bảo Đa

Lượt xem: 392

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây