TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Nghiệm thu đề tài Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn Lâm Đồng 06/03/2019 In trang

Ngày 05/3, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức nghiệm thu Đề tài “Đánh giá trình độ công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp chế biến trên địa bàn Lâm Đồng” do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện trong 12 tháng. Kết quả của đề tài là cơ sở đề xuất các giải pháp, chính sách hỗ trợ, ưu đãi trong đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.

Đề tài đã tiến hành đánh giá thực tế 157 doanh nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh gồm: 67 doanh nghiệp chế biến chè (trà); 23 doanh nghiệp chế biến cà phê; 32 doanh nghiệp chế biến rau, hoa; 5 doanh nghiệp chế biến từ các sản phẩm chăn nuôi; 30 doanh nghiệp chế biến nông sản khác.
 
Qua phân tích, đánh giá trình độ công nghệ chế biến nông sản của 157 doanh nghiệp trên cho thấy, có 48 doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ Trung bình - Tiên  tiến; 105 doanh nghiệp đạt Trung bình; 4 doanh nghiệp Lạc hậu.  
 
Cụ thể, số doanh nghiệp đạt trình độ công nghệ chế biến Trung bình - Tiên tiến gồm 15 doanh nghiệp chế biến chè; 4 doanh nghiệp chế biến cà phê; 14 doanh nghiệp chế biến rau, hoa; 1 doanh nghiệp chế biến từ các sản phẩm chăn nuôi; 14 doanh nghiệp chế biến từ nông sản khác. 
 

Hội đồng của Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã đánh giá kết quả Đề tài Đạt.

Lê Cao Nguyên

Lượt xem: 194

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây