TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Tập huấn chuyên sâu về sở hữu trí tuệ 04/04/2019 In trang

Hiện nay, sở hữu trí tuệ đang ngày càng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh và là tài sản giá có trị đặc biệt của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhận thức về sở hữu trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp vẫn còn có những hạn chế nhất định.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 14/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 với nhiệm vụ trọng tâm là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao nhận thức và nghiên cứu đổi mới công nghệ phục vụ phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, trong thời gian 4 ngày (từ 03-06/4/2019), Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đặc sản Đà Lạt trên địa bàn tỉnh.

Đây là chương trình đào tạo thuộc Dự án "Đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho khu vực Nam bộ và Tây Nguyên" do Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh chủ trì thực hiện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được giảng viên giới thiệu các nội dung về tổng quan về quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ; thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ; bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận; bảo hộ nhãn hiệu tập thể; bảo hộ chỉ dẫn địa lý; khai thác và quản lý nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể và chỉ dẫn địa lý.

Thông qua lớp tập huấn giúp doanh nghiệp nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ, góp phần tạo lập, bảo hộ tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp; là dịp để các doanh nghiệp có thể học hỏi và đưa ra những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường hiệu quả công tác đào tạo về sở hữu trí tuệ.

Dự án "Đào tạo chuyên sâu về sở hữu trí tuệ cho khu vực Nam bộ và Tây Nguyên" được triển khai trong khoảng thời gian từ 10/2018 đến hết tháng 11/2019 với 31 lớp đào tạo về sở hữu trí tuệ cho các đối tượng là giảng viên (với các ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ, kinh tế - tài chính, khoa học xã hội và nhân văn, nghệ thuật, kiến trúc); doanh nghiệp (gồm các hợp tác xã, hộ kinh doanh); cán bộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ (gồm các cơ quan quản lý thị trường, hải quan, công an, viện kiểm sát nhân dân, tòa án) tại các địa phương như Tp. Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Gia Lai, Kom Tum, Bến Tre, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Cà Mau.

Chương trình đào tạo được xây dựng dựa trên kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá nhu cầu đào tạo của từng nhóm đối tượng. Chương trình được điều chỉnh, hoàn thiện sau đợt thí điểm theo hướng nâng cấp hệ thống học liệu.

 Lê Cao Nguyên, Uyên Phương

Lượt xem: 202

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây