TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Kiểm tra tiến độ các đề tài 11/09/2019 In trang

Trong tháng 7-8/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ, kiểm tra thực tế đối với các đề tài thuộc kế hoạch năm 2016-2019. Cụ thể như sau:

Đề tài “Nghiên cứu tính toán cân bằng nước và đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý nguồn nước phục vụ sản xuất theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” do Trung tâm Nghiên cứu Thủy nông và cấp nước chủ trì thực hiện; được ký hợp đồng triển khai vào tháng 8/2018. Đến nay, đề tài đã hoàn thành điều tra, thu thập, xử lý, biên hội các số liệu, tài liệu liên quan đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đánh giá thực trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong điều kiện hạn hán về mùa khô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đề tài đang triển khai thực hiện tính toán nhu cầu sử dụng nước của toàn tỉnh theo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội và phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có tính đến tác động của biến đổi khí hậu nhằm chủ động ứng phó hiệu quả với hạn hán; tính toán tiềm năng nguồn nước và cân bằng nước cho các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh theo các kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đề án tái cơ cấu nông nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, có xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Đề tài “Đánh giá công tác phòng, chống thiên tai có nguồn gốc từ khí tượng, thủy văn xảy ra trước năm 2015 và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác này đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” do Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lâm Đồng chủ trì thực hiện. Đến thời điểm kiểm tra, ban chủ nhiệm đã hoàn thành đánh giá hiện trạng 7 loại thiên tai cơ bản có nguồn gốc khí tượng, thủy văn và công tác phòng, chống trước năm 2015 trong toàn tỉnh Lâm Đồng; đã nghiên cứu lựa chọn phương pháp phân định cấp độ rủi ro thiên tai cho 7 loại thiên tai cơ bản (bão, áp thấp nhiệt đới; mưa lớn; hạn hán; lũ lụt; lũ quét; sương mù; sạt lở đất do mưa lớn); nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số xác định mức độ hiểm họa (H) đối với 7 loại hình thiên tai cơ bản (bão, áp thấp nhiệt đới; mưa lớn; hạn hán; lũ lụt; lũ quét; sương mù; sạt lở đất do mưa lớn) căn cứ theo Quyết định số 44/2014/QĐ-TTg ngày 15/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai; nghiên cứu xây dựng bộ chỉ số xác định mức độ phơi nhiễm (E) đối với 7 loại hình thiên tai cơ bản (bão, áp thấp nhiệt đới; mưa lớn; hạn hán; lũ lụt; lũ quét; sương mù; sạt lở đất do mưa lớn).

Đề tài “Giải pháp phát triển hoạt động thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” do Trường Đại học Đà Lạt làm chủ trì. Đến thời điểm kiểm tra, ban chủ nhiệm đã hoàn thành nội dung nghiên cứu lý luận và thực tiễn thể dục thể thao quần chúng; đã xây dựng 02 mẫu phiếu điều tra khảo sát để đánh giá tiềm năng, thực trạng và nhu cầu hoạt động thể dục thể thao quần chúng tại Lâm Đồng. Bên cạnh đó, đã tổ chức 01 hội thảo với chủ đề “Tiềm năng, thực trạng thể dục thể thao quần chúng tại Lâm Đồng”.

Đề tài “Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá Trắng châu Âu tại Lâm Đồng” do Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III chủ trì. Đến nay, ban chủ nhiệm đang hoàn thiện báo cáo kết quả nuôi thử nghiệm cá Trắng châu Âu, kết quả tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng trừ. Đang xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá Trắng châu Âu tại Lâm Đồng. Trong thời gian tới, đề tài sẽ tiến hành tập huấn kỹ thuật nuôi cá Trắng châu Âu và tổ chức hội thảo đánh giá kết quả nuôi thử nghiệm và tiềm năng phát triển cá Trắng châu Âu tại Lâm Đồng.

Đề tài “Đánh giá tình hình sinh trưởng các mô hình rừng trồng thử nghiệm Thông Caribe (Pinus caribaea Morelet) tại các vùng sinh thái của tỉnh Lâm Đồng” do Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên chủ trì thực hiện. Đến thời điểm kiểm tra, ban chủ nhiệm đã đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển các mô hình rừng trồng thử nghiệm Thông Caribe hiện có. Đã thiết kế, xử lý thực bì toàn diện, gom đốt, cuốc hố, bón phân cho mô hình rừng trồng thử nghiệm Thông Caribe.

Đề tài “Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao, chất lượng tốt, kháng bệnh mốc sương có thể sản xuất quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận” do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa chủ trì thực hiện. Qua 2 năm triển khai, ban chủ nhiệm đã hoàn thiện quy trình nhân nhanh, sản xuất củ giống G1, G2; khảo sát, đánh giá các dòng/giống có triển vọng; khảo nghiệm cơ bản, khảo nghiệm sản xuất các dòng/giống có triển vọng; đồng thời, tiến hành thanh lọc khả năng kháng bệnh mốc sương trên các dòng/giống có triển vọng trong điều kiện phòng thí nghiệm và nhà lưới. Đã thực hiện thí nghiệm xác định mật độ trồng và nền phân bón thích hợp cho giống khoai tây mới vụ Đông Xuân 2018-2019 với diện tích 1.000 m2 tại đồng ruộng của Trung tâm. Kết quả cho thấy, mật độ trồng phù hợp là 45.000 củ/ha; nền phân bón 150 N : 120 P2O5 : 150 K2O cho hiệu quả tốt nhất.

Đề tài “Khảo nghiệm một số giống cây ăn quả ôn đới đặc sản (đào, mận) có nguồn gốc nhập nội tại Đà Lạt, Lạc Dương, Lâm Đồng” được Sở Khoa học và Công nghệ ký hợp đồng thực hiện với Viện Bảo vệ thực vật. Đến thời điểm kiểm tra, ban chủ nhiệm đang tiến hành theo dõi tình hình sinh trưởng và phát triển của các giống đào, mận trồng tại các mô hình khảo nghiệm. Đã ghi nhận 10 loài sâu hại chính (trong đó, loài sâu đục ngọn là loài phát sinh và gây hại khá mạnh, gây chảy mủ và lá héo rũ tại ngọn cành); 10 loại bệnh gây hại khá mạnh vào các đợt có mưa, làm cây kém phát triển. Hiện đang tiếp tục theo dõi, đánh giá khả năng ra hoa, đậu quả, chất lượng quả của vườn cây giống tuyển chọn và vườn cây ghép cải tạo. Đã tiến hành trồng các cây giống đào (ĐCS1, A2-2) và mận (Tam Hoa) theo đúng thiết kế, quy trình kỹ thuật canh tác. Nhóm nghiên cứu đã chọn được điểm xây dựng mô hình vườn ươm tại xã Trạm Hành, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; đã ghép 1.000 cây đạt chuẩn, đủ số lượng xuất vườn.

Đề tài “Nghiên cứu phòng trừ bệnh xoăn lá virus hại cà chua tại các vùng trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng” do Trường Đại học Đà Lạt chủ trì thực hiện. Đề tài đã hoàn thành việc điều tra, khảo sát, ghi nhận nguồn gốc và thu thập mẫu bệnh xoăn lá cà chua do virus trên cà chua trồng thực địa. Tại các khu vực bị nhiễm bệnh virus trên cà chua ở mức nặng trên địa bàn huyện Đơn Dương và Đức Trọng, đề tài tiến hành thu thập 3 mẫu/loại cây trồng đối với mỗi chủng giống dưa leo, các loại cây họ cà (khoai tây, cà tím, ớt, su su). Tiến hành tách chiết acide nucleic tổng số các mẫu bệnh, cây giống, cây giống từ hạt. Dựa trên các tiêu chí đề cập trong phần phương pháp nghiên cứu, tiến hành lựa chọn địa điểm để bố trí 3 mô hình canh tác không che chắn, canh tác trong nhà màng, canh tác trong nhà lưới tại K’Nai (Đức Trọng) và 3 mô hình tương ứng tại Tu Tra (Đơn Dương).

Đề tài "Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất trà dược liệu túi lọc từ cây lan Gấm tại Đà Lạt - Lâm Đồng" do Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên chủ trí thực hiện. Đề tài đã đánh giá sự sinh trường, phát triển của cây lan Gấm sau 2, 4, 6, 8 tháng chăm sóc ở các phương pháp trồng khác nhau. Đoàn kiểm tra đề nghị ban chủ nhiệm tiếp tục bám sát các nội dung cần thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo mục tiêu đề ra.

Các đề tài triển khai cơ bản đảm bảo đúng tiến độ theo thuyết minh đề cương đã được phê duyệt; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đã được đoàn kiểm tra hướng dẫn cụ thể.

Bảo Đa

Lượt xem: 60

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây