TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Kiểm tra tiến độ đề tài Đánh giá hiện trạng thoái hóa đất sản xuất rau, hoa tại thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận 11/09/2019 In trang

Ngày 11/9//2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã thành lập đoàn kiểm tra tiến độ đề tài "Đánh giá hiện trạng thoái hóa đất sản xuất rau, hoa tại thành phố Đà Lạt và các vùng phụ cận" do Trung tâm Nghiên cứu Đất, Phân bón và Môi trường phía Nam chủ trì thực hiện.

Qua 7 tháng triển khai, đề tài đã thu thập bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ về độ phì nhiêu đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ địa hình khu vực tại các cơ quan chuyên môn của địa phương liên quan đến vùng canh tác rau, hoa thuộc phạm vi nghiên cứu; các thông tin về tình hình quản lý, sử dụng đất canh tác, chính sách phát triển vùng, các vấn đề có liên quan đến quá trình hình thành nguyên nhân gây thoái hóa đất canh tác rau, hoa; hiện trạng sử dụng đất canh tác rau, hoa… Đã khảo sát khu vực trồng rau, hoa vùng nghiên cứu để đánh giá sơ bộ hiện trạng môi trường đất; điều tra nông hộ khu vực trồng rau, hoa vùng nghiên cứu; lấy mẫu đất nghiên cứu theo loại hình thoái hóa và loại đất tại vùng canh tác rau, hoa; thu thập, phân tích mẫu đất, nước tưới tại vùng canh tác rau, hoa.

Đề tài đang xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng thoái hóa đất, loại hình thoái hóa đất khu vực sản xuất rau, hoa tại Đà Lạt và các vùng phụ cận; xác định cụ thể nguyên nhân, xu thế các quá trình thoái hóa đất vùng chuyên canh rau, hoa tại Đà Lạt và các vùng phụ cận; xây dựng bản đồ mức độ thoái hóa đất khu vực sản xuất rau, hoa vùng nghiên cứu.

Đề tài triển khai cơ bản đảm bảo đúng tiến độ theo thuyết minh đề cương đã được phê duyệt; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai đã được đoàn kiểm tra hướng dẫn cụ thể.

Lượt xem: 68

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây