TIN KHOA HỌC THƯỜNG THỨC
Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu và xây dựng mô hình dựa vào cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng 11/11/2019 In trang

Chiều ngày 08/11/2019, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài "Nghiên cứu và xây dựng mô hình dựa vào cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng" do Học viện Chính trị khu vực II thực hiện.


Qua thời gian triển khai, đề tài đã hoàn thiện cơ sở khoa học để xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại tỉnh Lâm Đồng.

Đề tài đã thực hiện điều tra, khảo sát tại các địa bàn mang đầy đủ đặc trưng về địa hình, khí hậu, văn hóa tộc người của tỉnh Lâm Đồng nhằm đưa ra những đánh giá hiện trạng và tiềm năng du lịch dựa vào cộng đồng tỉnh Lâm Đồng; hiện trạng và nhu cầu du lịch của du khách ở tỉnh Lâm Đồng.

Trên cơ sở đó, đề tài tiến hành xây dựng 2 mô hình áp dụng vào việc phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại Lâm Đồng: mô hình du lịch canh nông kết hợp trải nghiệm, khám phá các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Châu Mạ tại thành phố Bảo Lộc; mô hình du lịch đua ngựa không yên tại huyện Lạc Dương kết hợp khám phá, trải nghiệm các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc K'Ho trên cao nguyên Langbiang. Thông qua xây dựng các mô hình đã góp phần phát triển du lịch ở các vùng vệ tinh xung quanh các điểm du lịch hiện tại nhằm hạn chế quá tải du khách tại các địa điểm này; phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân vùng lân cận các trung tâm du lịch hiện hữu; đa dạng hóa các loại hình du lịch để thu hút, tăng thời gian lưu trú du khách.

Ngoài ra, đề tài cũng đã phân tích tác động kinh tế - xã hội từ du lịch dựa vào cộng đồng đến người dân, dự báo xu thế và tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch này. Từ đó, đề xuất các giải pháp, kiến nghị phù hợp nhằm phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với đặc thù văn hóa truyền thống, địa lý, văn hóa, dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong thời gian tới.

Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá đạt.

Lượt xem: 77

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây