Đăng nhập
Giới thiệu một số mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Chương trình nông thôn miền núi cấp Nhà nước tại tỉnh Lâm Đồng 13/05/2020 In trang

Từ năm 2014, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5) được tổ chức rộng rãi trong toàn quốc nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoa học và công nghệ (KH&CN); phổ biến rộng rãi về các thành tựu của KH&CN đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN và động viên, khích lệ thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Nhân Ngày KH&CN 18/5/2020, Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng giới thiệu một số mô hình thuộc Chương trình nông thôn miền núi tiêu biểu được xây dựng tại các vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Với địa hình tương đối phức tạp, chủ yếu là bình sơn nguyên, núi cao, đồng thời cũng có những thung lũng nhỏ bằng phẳng tạo nên những yếu tố tự nhiên khác nhau về khí hậu, thổ nhưỡng, thực - động vật tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển về nông nghiệp. Được sự hỗ trợ của UBND tỉnh Lâm Đồng, Sở KH&CN đã phối hợp với các sở, ngành ở địa phương đề xuất các dự án nông thôn miền núi cấp Nhà nước và đã được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất với việc ứng dụng mạnh mẽ các tiến bộ KH&CN vào sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông lâm sản; bố trí lại cơ cấu cây trồng, vùng sản xuất; phát triển các mô hình tổ chức sản xuất mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, đời sống của người nông dân; kết quả nghiên cứu KH&CN vào thực tiễn sản xuất nhằm xây dựng các mô hình sản xuất hiệu quả, nâng cao thu nhập và đời sống cho nhân dân, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 10 năm qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, đã triển khai 15 dự án nông thôn miền núi (trong đó 8 nhiệm vụ đã nghiệm thu, 7 nhiệm vụ đang thực hiện), với tổng kinh phí trên 40 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu như sau:

Dự án “Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng và sản xuất meo giống một số loại nấm ăn, nấm làm thuốc tại huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng”, đã xây dựng 20 nhà nuôi trồng nấm tập trung mức công nghệ cao, với diện tích 4.500 m2, 12 nhà nấm phân tán với diện tích 3.000 m2 . Nhận chuyển giao 9 quy trình công nghệ bao gồm quy trình tuyển chọn, bảo quản giống nấm, nhân giống nấm cấp I, II, bảo quản nấm tươi, nấm sấy khô, nuôi trồng nấm bào ngư, mộc nhĩ, linh chi, hầu thủ và nấm hương do Trung tâm Ứng dụng KH&CN của Sở chuyển giao cho kỹ thuật viên của Công ty TNHH Ngọc Yến Minh về lý thuyết và thực hành; qua đó các kỹ thuật viên áp dụng vào sản xuất tại đơn vị mình, đồng thời hỗ trợ kỹ thuật cho các hộ nông dân tham gia mô hình và nhân rộng mô hình cho các hộ dân tại vùng triển khai dự án. Trong thời gian thực hiện, dự án đã sản xuất 900.000 bịch phôi, sản xuất 591,327 tấn nấm bào ngư, 15 tấn nấm mèo khô và trên 11 tấn nấm các loại khác; đào tạo 8 kỹ thuật viên, tập huấn cho 270 lượt nông dân trong vùng.

Dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ để phát triển bền vững nghề trồng dâu nuôi tằm ở huyện Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng”, đã hoàn thiện và chuyển giao 10 quy trình trồng dâu, nuôi tằm, phòng trị sâu, bệnh hại, sấy và bảo quản kén phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Xây dựng 2 mô hình trồng mới và cải tạo vườn dâu; 6 mô hình nuôi tằm hiệu quả kinh tế cao hơn 22%; 1 mô hình nuôi tằm lấy kén ươm, kén đạt tiêu chuẩn ươm trên 96%; 1 mô hình liên kết từ sản xuất dâu, nuôi tằm đến tiêu thụ trứng với quy mô 60 ha dâu, 6000 hộp trứng tằm; 1 nhà ươm. Đào tạo 16 kỹ thuật viên nắm vững và ứng dụng thành thạo quy trình kỹ thuật; tổ chức 6 lớp tập huấn cho 300 lượt nông dân với trên 90% nắm vững và ứng dụng thành thạo quy trình. Dự án góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm của ngành trồng dâu nuôi tằm của huyện Lâm Hà, bước đầu hình thành mối liên kết từ sản xuất dâu, nuôi tằm đến tiêu thụ trứng cho các hộ sản xuất trong huyện, thu nhập của nông dân tăng gấp 2 lần so với trước khi thực hiện dự án và hướng đến sản xuất nông nghiệp sạch, thân thiện với môi trường.

Dự án “Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng và phát triển mô hình sản xuất cà phê bền vững tại huyện Lâm Hà - tỉnh Lâm Đồng”, đã xây dựng mô hình vườn nhân chồi giống cà phê vối mới với 50.000 cây, cây sinh trưởng tốt và đã cho thu hoạch 150.000 chồi; mô hình vườn sản xuất hạt lai đa dòng với 1.100 cây giống sinh trưởng tốt; mô hình vườn sản xuất hạt giống cà phê chè mới với 4.500 cây phát triển tốt; mô hình ghép cải tạo vườn cà phê giống cũ quy mô 10 ha/10 xã với mục tiêu 3,5 tấn nhân/ha/năm; mô hình quản lý mùa vụ tổng hợp quy mô 10 ha/10 xã với mục tiêu 4 tấn nhân/ha/năm. Dự án đã chuyển giao 9 quy trình kỹ thuật gồm quy trình canh tác cà phê trên đất dốc, trồng mới và chăn sóc cà phê giai đoạn kiến thiết cơ bản, ghép cải tạo vườn cà phê giống cũ, tạo hình, tỉa cảnh cho cây cà phê, tưới nước tiết kiệm và hiệu quả, ủ vỏ cà phê làm phân bón, bón phân cân đối và hiệu quả, phòng trừ sâu, bệnh hại tổng hợp, thu hái, sơ chế vào bảo quản cà phê sau thu hoạch. Chuyển giao và đào tào các quy trình cho 20 kỹ thuật viên cơ sở và tổ chức 10 buổi tập huấn, tham quan mô hình cho tổng số 400 nông dân trồng cà phê tại các xã thuộc huyện Lâm Hà.

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao tại tỉnh Lâm Đồng” thực hiện từ năm 2017, đến nay, dự án đã chuyển giao 5 quy trình kỹ thuật từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, gồm chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao, trồng và sử dụng các giống cỏ chăn nuôi, chế biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho bò, vỗ béo bò thịt, vệ sinh chuồng trại và xử lý môi trường chăn nuôi. Đã xây dựng 2 loại mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao là mô hình trồng cỏ phân tán với khoảng 1.100 tấn cỏ/3,6 ha/năm; mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao đã sinh được 17 bê con. Đào tạo 6 kỹ thuật viên cơ sở và tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt nông dân tham gia dự án. Các mô hình chăn nuôi bò lai hướng thịt chất lượng cao khi ứng dụng đồng bộ các quy trình kỹ thuật cho thu nhập cao hơn chăn nuôi bò truyền thống từ 25-30%, cung cấp cho xã hội một lượng thực phẩm có giá trị cao, góp phần đảm bảo an ninh thực phẩm và hạn chế tác động của thị trường bên ngoài, góp phần chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi và qua đó làm tăng hiệu quả của các chương trình xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Chính phủ. Hiện nay, dự án đang hoàn thiện các nội dung còn lại để nghiệm thu đúng thời gian quy định.

Dự án: “Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật mới để phát triển bền vững ngành trồng dâu nuôi tằm tại huyện Đạ Tẻh tỉnh Lâm Đồng” được phê duyệt thực hiện trong kế hoạch năm 2017, đến nay, dự án đang triển khai theo tiến đô phê duyệt. Dự án đã và đang thực hiện chuyển giao giống dâu, tập huấn quy trình trồng, canh tác và xây dựng các mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật. Hiện các mô hình phát triển tốt, được người dân đánh giá cao và đã lan tỏa nhân rộng ra các khu vực trên địa bàn huyện.

Dự án “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng và vận hành chuỗi rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2018-2020” được phê duyệt thực hiện trong kế hoạch năm 2018, với mục tiêu xây dựng 11 mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất rau, củ, quả an toàn đạt chứng nhận VietGAP; xây dựng chuỗi liên kết sản xuất rau, củ, quả an toàn thực phẩm; xây dựng 4 loại sổ tay quản lý chất lượng cho 4 loại sản phẩm rau, củ, quả (cà chua, ớt ngọt, dâu tây và xà lách); xây dựng Trung tâm sau thu hoạch với xưởng sơ chế, đóng gói các sản phẩm rau, củ, quả được đầu tư trang bị một số thiết bị tiên tiến, hiện đại, đạt chứng nhận HACCP để tiếp nhận tất cả sản phẩm rau, củ quả của mô hình thực hiện các bước sơ chế, chế biến, phân loại đóng gói trước khi đưa ra thị trường. Ngoài ra, dự án sẽ đào tạo 10 kỹ thuật viên và tập huấn kỹ thuật cho 100 lượt nông dân.

Dự án Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất giống và trồng cây Magic-S (Cyphomandra betaceae) tại vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, tỉnh Lâm Đồng” được phê duyệt thực hiện trong kế hoạch năm 2018, với mục tiêu xây dựng vườn cây đầu dòng dự kiến sẽ cung cấp khoảng 50.000 cây giống Magic-S/năm; xây dựng 1,5 ha vườn trồng thuần loài Magic-S cho các hộ tham gia nhận bảo vệ rừng tại Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà hoặc tại các Ban quản lý rừng thuộc vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang; xây dựng 0,5 ha vườn trồng xen (hỗn giao) Magic-S trong vườn cà phê và 0,5 ha vườn trồng xen (hỗn giao) Magic-S dưới tán rừng gắn với du lịch canh nông. Bên cạnh đó, đào tạo cho 10 kỹ thuật viên về kỹ thuật trồng, chăm sóc, nhân giống, tỉa cành, quản lý vật hại, bảo quản, chế biến; tập huấn cho 100 lượt nông dân về các kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản cây Magic-S.

Thông qua các chương trình, dự án nông thôn miền núi đã có những đóng góp tích cực trong việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp ở những khu vực dân cư, đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất nông nghiệp để mang lại thu nhập và hiệu quả kinh tế cao hơn. Từ các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN được xây dựng đã chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi vào thực tiễn với hàng trăm kỹ thuật viên và hàng nghìn người dân được tập huấn kỹ thuật đã góp phần làm thay đổi cơ bản nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở khu vực nông thôn, miền núi. Các quy trình kỹ thuật được chuyển giao đã tập trung vào phát triển các sản phẩm chủ lực, đặc thù của địa phương, các sản phẩm có nhiều lợi thế cạnh tranh, có giá trị kinh tế và mang lại hiệu quả xã hội cao. Các kết quả mang lại được từ các dự án là động lực để đội ngũ KH&CN có thêm quyết tâm, nỗ lực sáng tạo để đưa khoa học công nghệ vào thực tế đời sống sản xuất, đóng góp một phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng.

Phạm Ngọc Bảo Đa

Phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng

Lượt xem: 64

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML

THƯ VIỆN VIDEO VÀ HÌNH ẢNH

VIDEO

 HÌNH ẢNH

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê truy cập
  • 5.717.429
  • Đang online: 135
  • Trong tuần: 21.878
  • Trong tháng: 192.557
  • Trong năm: 832.400