khoa học công nghệ phục vụ nông nghệp nông thôn
Xây dựng mô hình Tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn 01/04/2019 In trang

UBND tỉnh vừa ban hành Đề án "Thành lập Tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng" nhằm xây dựng Tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, có sức cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và tạo chuỗi liên kết, đáp ứng yêu cầu phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, nâng cao thu nhập cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

Theo đó, đến cuối năm 2019, mỗi tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện trong tỉnh Lâm Đồng lựa chọn xây dựng thí điểm 1-2 mô hình Tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn. Đến năm 2020 sẽ tổng kết, nhân rộng mô hình này tại tất cả xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn thành lập tối thiểu với 5 tổ viên là đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội có ủy thác để cùng kinh doanh, dịch vụ một nhóm ngành, nghề hoặc sản xuất một số cây trồng, vật nuôi phù hợp. Các hình thức hợp tác gồm cung ứng vật tư, dịch vụ đầu vào; tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm...
 

Tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn hoạt động theo nguyên tắc tập thể biểu quyết, Ban Quản lý Tổ điều hành; tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của Tổ và các tổ viên; cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ vay vốn, trả nợ...

Tổ viên trong Tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn được hỗ trợ thủ tục, hồ sơ vay vốn và nhận vốn vay từ Ngân hàng chính sách xã hội theo danh sách phê duyệt; được học tập, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, khuyến nông, tiêu thụ sản phẩm; được hưởng lợi tức thu được từ hoạt động của Tổ hợp tác tiết kiệm và vay vốn theo thỏa thuận...

Đỗ Quyên

Lượt xem: 123

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây