khoa học công nghệ phục vụ nông nghệp nông thôn
Phòng trừ bệnh do virus gây hại rau, hoa trên địa bàn tỉnh 04/06/2019 In trang

Trong thời gian qua tại các vùng sản xuất rau, hoa trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện các loài virus gây hại trên cây họ cà, xà lách, hoa cúc, gây thiệt hai cho sản xuất rau, hoa.

Để kịp thời phòng, trừ có hiệu quả các loại virus, bảo vệ sản xuất, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống rau, hoa; thực hiện kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng. Tổ chức điều tra, dự tính dự báo; thông báo tình hình và khuyến cáo, hướng dẫn các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp để phòng trừ virus có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hai đến sản xuất, đảm bảo các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp năm 2019.

Đồng thời, đề nghị UBND thành phố Đà Lạt và các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương chỉ đạo các phòng, đơn vị liện quan, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh cây giống rau, hoa trên địa bàn quản lý; hướng dẫn người dân các biện pháp quản lý virus hiệu quả; sử dụng nguồn cây giống khỏe từ các vườn ươm đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng; thực hiện các biện pháp giảm sự lây lan của virus...

Đỗ Quyên

Lượt xem: 77

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây