khoa học công nghệ phục vụ nông nghệp nông thôn
10 loại cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn 09/09/2019 In trang

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã ban hành tiêu chuẩn xuất vườn ươm đối với 6 loại cây công nghiệp (điều ghép, ca cao ghép, cà phê ươm hạt, cà phê ghép, chè ươm hạt, chè cành) và 4 loại cây ăn quả (bơ ghép, sầu riêng ghép, măng cụt, chuối La Ba) trên địa bàn. 

Trong đó quy định giống cây công nghiệp lên đến 10 tiêu chuẩn xuất vườn như tuổi cây, chiều cao cây tính từ mặt bầu, số cặp lá mới, đường kính gốc, vết ghép, chiều dài cành ghép, huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn, số cặp lá hoàn chỉnh, kích thước bầu đất, sâu bệnh hại. 

Giống cây ăn quả phải đạt cao nhất đến 11 tiêu chuẩn xuất vườn gồm: tuổi cây làm gốc ghép, đường kính gốc ghép (đo phía dưới vết ghép 2 cm), số cành, số tầng lá, chiều cao (đo từ mặt bầu đến đỉnh chồi cao nhất), đường kính cành ghép (đo từ phía trên vết ghép khoảng 2 cm), kích thước bầu đất, vết ghép, vị trí ghép, bộ rễ, huấn luyện ngoài ánh sáng hoàn toàn, sâu bệnh hại. 

Văn Việt

Báo Lâm Đồng

Lượt xem: 55

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây