khoa học công nghệ và doanh nghiệp
Một trong những điểm mới của Chương trình là thúc đẩy, tăng cường dự án có liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trực tiếp sản xuất, doanh nghiệp trở thành hạt nhân giúp nông dân cùng phát triển trong mối liên kết chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa. Xem thêm
Ngày 14/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước, Xem thêm
Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ như vốn vay lãi suất thấp, miễn giảm tiền sử dụng đất, miễn giảm thuế thu nhập DN và một số ưu tiên khác phục vụ việc nghiên cứu Xem thêm
Doanh nghiệp là những động lực đổi mới chủ yếu nhưng thường có xu hướng đầu tư dưới mức cho nghiên cứu và phát triển Xem thêm
Ngày 26/10/2017, tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia - NATIF (Bộ KH&CN) đã tổ chức hội thảo “Đổi mới công nghệ - Vai trò của doanh nghiệp, tổ chức KH&CN và cơ quan quản lý”. Xem thêm
Việc xác định lấy doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới KH&CN, xây dựng và triển khai các chính sách hỗ trợ của nhà nước thông qua việc hình thành các Quỹ phát triển KH&CN, Quỹ Đổi công nghệ Quốc gia, các Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ từ quy mô quốc gia đến quy mô địa phương, các chương trình quốc gia thuộc các Bộ ngành. Xem thêm
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo đề xuất nhiều chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Xem thêm
Quan điểm xã hội hóa nguồn đầu tư từ chính nhu cầu tự thân doanh nghiệp thì lúc đó cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (I 4.0) mới thực sự được nhận thức đúng và đủ; bên cạnh đó, các vấn đề về đào tạo, liên kết nghiên cứu, ứng dụng… Xem thêm
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Văn bản số 2950/KH-UBND ngày 31/5/2016... Xem thêm
Quỹ được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng thành lập ngày 06/10/2015 tại Quyết định số 2153/QĐ-UBND và chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/9/2017, với số vốn điều lệ ban đầu do ngân sách cấp là 58 tỷ đồng (trong đó: ngân sách tỉnh cấp 30 tỷ đồng và ngân sách Trung ương hỗ trợ 28 tỷ đồng) Xem thêm
Trang 3 10Đầu tiên   Trước đó   1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng   
 

THÔNG BÁO MỚI