khoa học công nghệ và doanh nghiệp
Với những điểm mới như làm rõ các đối tượng được bổ sung vào diện không chịu thuế GTGT, bổ sung các trường hợp không áp dụng thuế suất 0%, quy định cụ thể về hoàn thuế, về giá tính thuế, giảm mức phạt chậm nộp thuế… Xem thêm
Trong Nghị quyết vừa được ban hành, Chính phủ đã quyết nghị hàng loạt chủ trương chính sách có liên quan mật thiết đến hoạt động của doanh nghiệp, trong đó có những chính sách rất cụ thể. Xem thêm
Trong thời gian qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong miễn, giảm, hoàn thuế cũng như đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế đã tạo ra nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp. Xem thêm
Danh sách ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong Luật Đầu tư dự kiến sẽ giảm từ 267 ngành nghề hiện nay xuống còn 214. Xem thêm
Bộ Tài chính vừa có dự thảo một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp (DN) gửi Chính phủ trình Quốc hội Xem thêm
Bộ Tài chính đã đề xuất quy định về xóa nợ tiền chậm nộp thuế; xóa nợ, khoanh nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với người nộp thuế đã giải thể, phá sản hoặc bỏ kinh doanh. Xem thêm
Phát triển doanh nghiệp là chiến lược lâu dài, nhất quán và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Lâm Đồng trong chính sách phát triển kinh tế, xã hội. Xem thêm
Thủ tục hành chính còn quá rườm rà, nhiều quy định còn chồng chéo; thời gian giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan còn chậm, kéo dài… Xem thêm
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Xem thêm
Triển khai Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh. Xem thêm
Trang 7 10Đầu tiên   Trước đó   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng   
 

THÔNG BÁO MỚI