khoa học công nghệ và doanh nghiệp
Tiêu chí công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 04/05/2018 In trang

Ngày 19/4/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 19/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục công nhận có thời hạn đối với doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo Quyết định, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Ứng dụng công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển để sản xuất nông nghiệp (theo Điều 5 Luật Công nghệ cao);

- Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, năng suất, giá trị và hiệu quả cao; doanh thu từ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của doanh nghiệp đạt ít nhất 60% tổng doanh thu thuần hàng năm;

- Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng công nghệ cao, chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm nông nghiệp tại Việt Nam đạt ít nhất 0,5% tổng doanh thu thuần hàng năm;

- Áp dụng các biện pháp thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng trong sản xuất và quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam hoặc quốc tế.

UBND tỉnh là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp và trình UBND tỉnh xem xét quyết định công nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Giấy chứng nhận doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có hiệu lực 5 năm kể từ ngày cấp; đây là căn cứ để doanh nghiệp được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/6/2018; thay thế Quyết định số 69/2010/QĐ-TTg ngày 03/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ, bãi bỏ Thông tư số 50/2011/TT-BNNPTNT ngày 15/7/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đỗ Quyên

Lượt xem: 245

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
 

THÔNG BÁO MỚI