mẫu biểu hướng dẫn đề tài dự án
Các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng 16/02/2017 In trang

Ngày 25/01/2017, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-SKHCN ban hành các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Quyết định này thay thế Quyết định số 108/QĐ-SKHCN ngày 10/9/2015 về việc ban hành các biểu mẫu phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng.

Danh mục các biểu mẫu:

1. Danh mục các biểu mẫu xác định nhiệm vụ KH&CN

2. Danh mục các biểu mẫu xét duyệt đề cương và nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN

3. Danh mục các biểu mẫu phục vụ quản lý nhiệm vụ KH&CN

4. Danh mục các biểu mẫu thực hiện dự án nông thôn miền núi

5. Danh mục biểu mẫu đánh giá kết quả nhiệm vụ không sử dụng ngân sách nhà nước

Lượt xem: 1.077

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây