phòng kinh tế thành phố đà lạt

 

Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt 
Điện thoại liên lạc:  3812810 - Fax: 3823070
 
Trưởng phòng: Dương Ngọc Đức
       Điện thoại liên lạc: 3822481 - 0913720033      
Phó phòng: Nguyễn Đình Thiện (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3531941 - 0912836082
Chuyên viên: Lê Hoài Lâm
     Điện thoại liên lạc: 3531941 - 0938522794     
 

 

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.719.515
  • Đang phục vụ: 107
  • Trong tuần: 7.706
  • Trong tháng: 69.815
  • Trong năm: 1.059.387