phòng kinh tế thanh phố bảo lộc

 

Phòng Kinh tế thành phố Bảo Lộc
Điện thoại liên lạc:  3711345 – Fax: 3865464
 
Trưởng phòng: Nguyễn Vân Quy
     Điện thoại liên lạc: 3866053 - 
Chuyên viên: Đỗ Văn Chiến (Phụ trách KHCN)                                 
     Điện thoại liên lạc: 3861307 - 0916373767
 

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.987.923
  • Đang phục vụ: 544
  • Trong tuần: 23.848
  • Trong tháng: 102.894
  • Trong năm: 102.894