TRUNG TÂM PHÂN TÍCH & CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
 
TRUNG TÂM PHÂN TÍCH VÀ CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG TỈNH LÂM ĐỒNG
Địa chỉ: 230 Hoàng Văn Thụ, phường 1 - Tp. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.
Điện thoại: 0263 3753999 - Fax: 0263 3742222
Email: dalatcert@yahoo.com.vn
Website: www.dalatcert.com / www.dalatcert.com.vn
Chi nhánh Đà Lạt: Điện thoại: 0263 3833159 - Fax: 0263 3533159
Giám đốc: Quản Hành Quân. Điện thoại0913154049
 
Chức năng:
a. Phân tích - Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa sản xuất và lưu thông phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;
b. Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy và giám định sản phẩm hàng hóa, quá trình, dịch vụ phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của Việt Nam, quốc tế, khu vực và các tổ chức khác;
c. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đào tạo, chuyển giao công nghệ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Nhiệm vụ:
a. Thực hiện phân tích - kiểm nghiệm các sản phẩm, hàng hóa, sản xuất, lưu thông, xuất nhập khẩu phục vụ quản lý nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;
b. Triển khai hoạt động đánh giá và chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và bảo vệ môi trường phù hợp với tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Chứng chỉ chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn mang tên “DALATCERT” được thể hiện trên sản phẩm theo quy định của pháp luật;
c. Giám định trang thiết bị, công nghệ, chứng nhận nhãn hiệu sản phẩm, công nghệ của tỉnh theo quy định của pháp luật;
d. Thực hiện dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng: tư vấn áp dụng tiêu chuẩn; cung ứng, bảo hành, bảo trì, sửa chữa, xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư hóa chất; dịch vụ sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; dịch vụ về bảo vệ môi trường;
đ. Đào tạo nhân lực trong các lĩnh vực hoạt động phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương theo quy định của pháp luật;
e. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, ứng dụng công nghệ và phát triển công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống, bảo vệ môi trường và một số lĩnh vực sản xuất liên quan;
g. Quản lý tài chính, tài sản, trang thiết bị, nhân sự,… theo quy định của pháp luật và chức năng nhiệm vụ được giao; áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong hoạt động phân tích - kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng sản phẩm;
h. Hợp tác, liên doanh liên kết trong các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được giao với các tổ chức trong và ngoài nước.

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.094.206
  • Đang phục vụ: 116
  • Trong tuần: 498
  • Trong tháng: 83.666
  • Trong năm: 434.078