TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHCN

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG Lamdong Center for Application of Science & Technology 

(LAMDONG-ASTI)


Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo; Điện thoại: 0263. 3833155; Fax: 0263. 3833156

Website: http://www.casti.lamdongdost.gov.vn; Email: casti@lamdongdost.gov.vn

 

Trung tâm Ứng dụng KH&CN & Tin học là đơn vị sự nghiệp khoa học, thành lập theo Quyết định số 69/2004/ QĐ-UB, ngày 22/4/2004, nay đổi tên thành Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ Lâm Đồng, theo Quyết định số 2877/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng.

1. Chức năng, nhiệm vụ

+ Ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

+ Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; chuyển giao và nhân rộng các kết quả của các đề tài, dự án đã nghiệm thu cho các thành phần kinh tế theo kế hoạch được giao.

+ Ứng dụng công nghệ sinh học và sản xuất các giống rau, hoa, cây ăn quả, lưu giữ các nguồn gen quý hiếm.

+ Xây dựng và phát triển mạng thông tin khoa học và công nghệ, Trang thông tin điện tử và xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) tại địa phương. Triển khai các ứng dụng tin học cho các thành phần kinh tế. 

+ Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực KH&CN cho các ngành, địa phương; Tư vấn, phản biện về khoa học – công nghệ cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

+ Tổ chức các hoạt động dịch vụ, đào tạo, hội thảo, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất và đời sống.

+ Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, dịch vụ KHCN theo quy định của pháp luật.

+ Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để sản xuất, kinh doanh hàng hoá, xuất nhập khẩu trực tiếp công nghệ và sản phẩm hàng hoá thuộc lĩnh vực hoạt động chuyên môn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý về công tác kế hoạch, tài chính, tổ chức cán bộ của Trung tâm theo quy định của Nhà nước và phân cấp của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng.

2. Năng lực hoạt động

Trung tâm có đội ngũ cán bộ chuyên môn có trình độ trên đại học, đại học; Có các phòng thí nghiệm với hệ thống trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, sản xuất, tư vấn, dịch vụ KHCN chủ yếu:

Ø     Thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp phục vụ công tác quản lý KHCN địa phương

- Xây dựng và phát triển các hoạt động thông tin KHCN, trang tin điện tử của tỉnh, xây dựng hệ thống thông  tin địa lý (GIS) của địa phương.

- Tham gia thực hiện các chương trình KT-XH, các chương trình phát triển KHCN, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về KHCN của tỉnh…

Ø     Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ

Triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KHCN, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật phục vụ phát triển KT – XH của địa phương.

- Chủ trì thực hiện các đề tài, dự án cấp nhà nước, cấp tỉnh thông qua tuyển chọn, đấu thầu hoặc do nhà nước đặt hàng.

- Phối hợp với các đơn vị để triển khai thực hiện các đề tài, dự án của các ngành, các địa phương.

- Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, đổi mới thiết bị và công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất, kinh doanh tăng tính cạnh tranh trong cơ chế thị trường.

  Ø     Tư vấn, dịch vụ  KHCN

+ Tư vấn đào tạo về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO); sở hữu công nghiệp, đăng ký nhãn hiệu hàng hoá; đo lường, chất lượng; sản xuất sạch…

+ Lập hồ sơ đăng ký an toàn bức xạ cho các đơn vị có sử dụng X quang và tia phóng xạ. Kiểm soát, giám sát an toàn bức xạ của các cơ sở X.quang.

+ Lập các báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và xử lý ô nhiễm cho các đơn vị, cơ sở SXKD, các trang trại.

+ Thẩm định, giám định công nghệ, lập dự án đầu tư mua sắm thiết bị, đổi mới công nghệ .

+ Tổ chức hội thảo chuyên đề, đào tạo tập huấn chuyển giao KH&CN.

+ Thực hiện các dịch vụ sửa chữa, hiệu chuẩn các phương tiện, dụng cụ, thiết bị trong lĩnh vực đo lường, chất lượng.

+ Thực hiện các dịch vụ về công nghệ thông tin: xây dựng website, phần mềm ứng dụng; thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo trì hệ thống, thiết bị; đào tạo, tập huấn chuyển giao về CNTT…

Ø     Sản xuất, kinh doanh

- Cung ứng các nguyên vật liệu, hoá chất, trang thiết bị để triển khai các đề tài, dự án hoặc theo yêu cầu sản xuất và đời sống.

- Sản xuất các giống rau, hoa, cây ăn quả bằng kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật.

- Sản xuất các chế phẩm, thiết bị, công nghệ mới phục vụ cho sản xuất và đời sống.

- Xuất, nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, hoá chất, nguyên vật liệu phục vụ các hoạt động KH&CN, sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động chuyên môn:

Trung tâm được tổ chức bộ máy thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên và các hoạt động dịch vụ KHCN, bao gồm:

- Phòng hành chính - kế hoạch

- Phòng chuyển giao khoa học công nghệ

- Phòng công nghệ sinh học

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.094.342
  • Đang phục vụ: 196
  • Trong tuần: 634
  • Trong tháng: 83.802
  • Trong năm: 434.214