PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

a) Đề xuất, xây dựng các cơ chế, chính sách, biện pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh;

b) Tổ chức xác định, tuyển chọn, xét chọn, kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh, cấp cơ sở; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

c) Đề xuất thành lập các Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

d) Tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân;

đ) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

e) Tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

 

(Theo Quyết định số 106/QĐ-SKHCN ngày 01/9/2015 về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng của Giám đốc Sở KH&CN)
Thông tin liên hệ

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại CQ

Điện thoại di động

Quản Hành Quân

Trưởng phòng

3822106

0913514049

Nguyễn Hữu Nam

Phó Trưởng phòng
3822106
0919778932

Phạm Ngọc Bảo Đa

Chuyên viên

3822106

0986753668

Nguyễn Thị Hồng Hà

Chuyên viên

3822106

0985050839

Hoàng Thị Dịu Chuyên viên  3822106  0938.610.820

   


  

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.094.233
  • Đang phục vụ: 143
  • Trong tuần: 525
  • Trong tháng: 83.693
  • Trong năm: 434.105