BAN LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

LÃNH ĐẠO SỞ

 

Võ Thị Hảo - Giám đốc

 

Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc

Đỗ Minh Ngọc- Phó Giám đốc

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại CQ
Điện thoại di động
 Email
Võ Thị Hảo
Giám đốc
3820350
0918.117.745
haovt@lamdong.gov.vn
haovo72@gmail.com
Nguyễn Minh Tâm
Phó Giám đốc
3836849

0983 366 478

02633 501 304

tamnm@lamdong.gov.vn
Đỗ Minh Ngọc
Phó Giám đốc

0918 162 592

02633 701 734
ngocdm@lamdong.gov.vn


   

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.502.501
  • Đang phục vụ: 294
  • Trong tuần: 22.595
  • Trong tháng: 80.446
  • Trong năm: 842.373