BAN LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

LÃNH ĐẠO SỞ

 

Võ Thị Hảo - Giám đốc

 

Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc

Đỗ Minh Ngọc- Phó Giám đốc

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại CQ
Điện thoại di động
Võ Thị Hảo
Giám đốc
3820350
0918.117.745
Nguyễn Minh Tâm
Phó Giám đốc
3836849
0918.840.037
Đỗ Minh Ngọc
Phó Giám đốc
3831377
01689153106


   

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.094.154
  • Đang phục vụ: 129
  • Trong tuần: 446
  • Trong tháng: 83.614
  • Trong năm: 434.026