BAN LÃNH ĐẠO SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ LÂM ĐỒNG

LÃNH ĐẠO SỞ

 

Võ Thị Hảo - Giám đốc

 

Đỗ Minh Ngọc- Phó Giám đốc

Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại CQ
Điện thoại di động
 Email
Võ Thị Hảo
Giám đốc
3820350
0918.117.745
haovt@lamdong.gov.vn
haovo72@gmail.com
Đỗ Minh Ngọc
Phó Giám đốc

0918 162 592

02633 701 734
ngocdm@lamdong.gov.vn


   

THÔNG BÁO

Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.719.514
  • Đang phục vụ: 106
  • Trong tuần: 7.705
  • Trong tháng: 69.814
  • Trong năm: 1.059.386