Tư liệu
select
select
select
Tìm kiếm
STTNhan đềTác giả
1 Nghiên cứu nuôi thử nghiệm cá trắng châu Âu tại Lâm Đồng TS. Phan Đinh Phúc
2 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ địa không gian (GPS, RS, GIS) để quản lý tài nguyên thiên nhiên Khu dự trữ sinh quyển thế giới Langbiang, tỉnh Lâm Đồng ThS. Lê Văn Sơn
3 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình phân tích định lượng Cynarine trong Atiso bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) và xác định hàm lượng Cynarine được trồng ở khu vực Đà Lạt và Đơn Dương ThS. Nguyễn Thị Hải
4 Đánh giá hàm lượng Rutin từ hoa Hòe trồng tại Lâm Đồng trên cơ sở hoàn thiện quy trình xác định Rutin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC) CN. Thân Thị Ngụ
5 Xây dựng mô hình trồng lan Thạch hộc tía (Dendrobium nobile Lindt.) tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng ThS. Phan Quốc Chính
6 Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sấy atiso phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu GS. TS. Nguyễn Hay
7 Khảo sát chất lượng nguồn nguyên liệu sản xuất gạch không nung Trịnh Phạm Thùy Linh
8 Xây dựng mô hình trồng nấm rơm và nấm mèo trên địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Phan Quốc Chính
9 Xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Linh chi tại địa bàn huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Phan Quốc Chính
10 Xây dựng nhân rộng mô hình trồng nấm ăn và nấm dược liệu tại Bảo Lộc, Lâm Đồng Nguyễn Đức Thiết
11 Áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong trồng và sản xuất meo giống một số loại nấm ăn, nấm làm thuốc tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Vũ Anh Tuấn
12 Thực trạng và giải pháp đẩy mạnh công tác vận động quần chúng góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng Hồ Thị Nga
13 Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đống bào dân tộc thiểu số xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ThS. Trần Tiến Dũng
14 Nghiên cứu ảnh hưởng của xói mòn gây suy giảm chất lượng đất trên một số loại hình canh tác đất dốc đặc trưng tại Lâm Đồng và áp dụng các giải pháp kỹ thuật hạn chế xói mòn và suy giảm dinh dưỡng đất ThS. Trần Tiến Dũng
15 Đổi mới công tác đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng Đàm Minh Tuấn
16 Xây dựng mô hình nhân rộng và phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Di Linh Đào Thủy Chung
17 Mô hình trồng thử nghiệm cây cam Mỹ trên địa bàn huyện Di Linh Đào Thủy Chung
18 Mô hình nuôi bò thịt nhốt chuồng trên địa bàn huyện Di Linh Đào Thủy Chung
19 Tuyên truyền và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cà phê Di Linh Nguyễn Hữu Toản, Đào Thủy Chung
20 Mô hình trồng thử nghiệm cỏ Mulato II trên địa bàn huyện Di Linh Nguyễn Thị Kim Yến
21 Xây dựng vườn ươm cung cấp các giống rau để mở rộng vườn rau trên địa bàn huyện Di Linh Đào Thủy Chung
22 Mộ hình nuôi ba ba trên địa bàn huyện Di Linh Nguyễn Thị Kim Yến
23 Tác động của truyền hình Lâm Đồng đối với sản xuất hoa công nghệ cao ở Đà Lạt và vùng phụ cận Nguyễn Tấn Lộc
24 Cải tiến hệ thống thu gom màng bọt bể imhoff tại Xí nghiệp quản lý nước thải Đà Lạt Nguyễn Hữu Khải
25 Tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng ThS. Nguyễn Trung Thành
26 Hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng trong hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2014 Đặng Hữu Huy
27 Xây dựng mô hình tiến bộ kỹ thuật chăn sóc, cải tạo vườn cây ăn quả tại 3 huyện phía Nam Nguyễn Đức Thiết
28 Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống cầu đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng KS. Lê Chinh
29 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tú Uyên
30 Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác cây bơ theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP KS. Lê Văn Hùng
Trang 5 21Đầu tiên   Trước đó   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng