Tư liệu
select
select
select
Tìm kiếm
STTNhan đềTác giả
1 Xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đống bào dân tộc thiểu số xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng ThS. Trần Tiến Dũng
2 Nghiên cứu ảnh hưởng của xói mòn gây suy giảm chất lượng đất trên một số loại hình canh tác đất dốc đặc trưng tại Lâm Đồng và áp dụng các giải pháp kỹ thuật hạn chế xói mòn và suy giảm dinh dưỡng đất ThS. Trần Tiến Dũng
3 Đổi mới công tác đánh giá công chức trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng Đàm Minh Tuấn
4 Xây dựng mô hình nhân rộng và phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Di Linh Đào Thủy Chung
5 Mô hình trồng thử nghiệm cây cam Mỹ trên địa bàn huyện Di Linh Đào Thủy Chung
6 Mô hình nuôi bò thịt nhốt chuồng trên địa bàn huyện Di Linh Đào Thủy Chung
7 Tuyên truyền và quảng bá nhãn hiệu chứng nhận cà phê Di Linh Nguyễn Hữu Toản, Đào Thủy Chung
8 Mô hình trồng thử nghiệm cỏ Mulato II trên địa bàn huyện Di Linh Nguyễn Thị Kim Yến
9 Xây dựng vườn ươm cung cấp các giống rau để mở rộng vườn rau trên địa bàn huyện Di Linh Đào Thủy Chung
10 Mộ hình nuôi ba ba trên địa bàn huyện Di Linh Nguyễn Thị Kim Yến
11 Tác động của truyền hình Lâm Đồng đối với sản xuất hoa công nghệ cao ở Đà Lạt và vùng phụ cận Nguyễn Tấn Lộc
12 Cải tiến hệ thống thu gom màng bọt bể imhoff tại Xí nghiệp quản lý nước thải Đà Lạt Nguyễn Hữu Khải
13 Tác động của di dân tự phát đến sự phát triển kinh tế - xã hội của các cộng đồng bản địa tỉnh Lâm Đồng ThS. Nguyễn Trung Thành
14 Hỗ trợ doanh nghiệp Lâm Đồng trong hoạt động Sở hữu trí tuệ năm 2014 Đặng Hữu Huy
15 Xây dựng mô hình tiến bộ kỹ thuật chăn sóc, cải tạo vườn cây ăn quả tại 3 huyện phía Nam Nguyễn Đức Thiết
16 Ứng dụng công nghệ GIS để quản lý hệ thống cầu đường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng KS. Lê Chinh
17 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Tú Uyên
18 Nghiên cứu xây dựng quy trình canh tác cây bơ theo tiêu chuẩn an toàn VietGAP KS. Lê Văn Hùng
19 Nghiên cứu nguồn gốc, khả năng xâm nhiễm của Asen trong nước ở một số vùng của tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Đình Trung
20 Xuất bản Atlas về cây tài nguyên cho chất nhuộm tự nhiên ở Lâm Đồng Hoàng Thị Bình
21 Nghiên cứu ứng dụng mô hình nhà vườn du lịch tại Đà Lạt và vùng phụ cận Trương Thị Lan Hương
22 Hoàn thiện quy trình sản xuất rượu cần từ nguồn nguyên liệu thực vật ở Lâm Đồng Nguyễn Khoa Trưởng
23 Giải pháp phát triển sản phẩm du lịch thể thao trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Trần Quốc Hùng
24 Nghiên cứu xác lập các giải pháp để hình thành và khai thác có hiệu quả hệ thống các tour, tuyến, điểm du lịch nhằm thu hút khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng TS. Trần Duy Liên
25 Nhân rộng các loài lan rừng đặc hữu, quý hiếm và có triển vọng tại Lâm Đồng ThS. Phan Công Du
26 Xây dựng mô hình phát triển vùng nguyên liệu chè chất lượng cao theo hướng an toàn VietGAP tại 2 xã Xuân Trường và Trạm Hành, thành phố Đà Lạt ThS. Võ Duẩn
27 Xây dựng website Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt ThS. Phan Công Du
28 Xây dựng mô hình trồng lan Gấm tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Quang Dũng
29 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất bí đỏ thương phẩm tại Cát Tiên Phạm Bá Bình
30 Ứng dụng phát triển sản xuất lúa Huyết rồng và nếp cái hoa vàng Phạm Bá Bình
Trang 5 21Đầu tiên   Trước đó   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp theo   Cuối cùng