Tư liệu
Cơ chế đặc thù xây dựng thành phố đặc thù Đà Lạt
Du lịch Lâm Đồng
Chù đề tài liệu
Xuân Trung
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng
Quan điểm chủ đạo phát triển thành phố Đà Lạt theo hướng tăng trưởng xanh, xây dựng đô thị sinh thái  mang tính chất đặc thù hàng đầu của cả nước và khu vực. Để thực hiện mục tiêu giàu tham vọng này cần có cơ chế, chính sách đặc thù riêng biệt nhằm phát triển đô thị Đà Lạt khác biệt so với các hình thái đô thị khác trong chuỗi đô thị cả nước và được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho phép thực hiện các chính sách đặc thù ấy. Mọi sự khởi đầu trong tiến trình Đà Lạt bước vào tương lai được bắt đầu từ cột mốc năm 2016.       
 
Trọng tâm xây dựng đô thị đặc thù Đà Lạt với các chức năng chính: “Trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái đạt đẳng cấp quốc tế; Trung tâm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và một trong những trung tâm giáo dục, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của vùng và cả nước”.  
 
Tương lai thành phố Đà Lạt - đô thị sinh thái hàng đầu cả nước.
Tương lai thành phố Đà Lạt - đô thị sinh thái hàng đầu cả nước.

Đô thị đặc thù trực thuộc Trung ương
 
Câu chuyện đô thị Đà Lạt của 10 hay hơn 35 năm sau có diện mạo ra sao thể hiện trong đồ án “Quy hoạch chung thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” - gọi tắt là Quy hoạch 704. Với Quy hoạch 704 được giới chuyên gia quy hoạch đô thị và kinh tế cho rằng, đó thực sự là một đồ án có viễn kiến để xây dựng “đô thị sinh thái” hàng đầu Việt Nam, nhấn mạnh đến nền kinh tế “tăng trưởng xanh”, bền vững. Theo đó, Quy hoạch 704 đã điều chỉnh phạm vi xây dựng đô thị Đà Lạt từ 49.000ha được mở rộng lên gần 336.000ha bao trùm không gian rộng lớn ngoài Đà Lạt hiện hữu trước nay, còn “thu nạp” thêm huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng và một phần huyện Lâm Hà. Tương lai diện mạo thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận phát triển theo “mô hình chuỗi các đô thị liên kết theo tuyến vành đai và xuyên tâm; kết nối các vùng du lịch sinh thái, các vùng cảnh quan rừng, cảnh quan nông nghiệp; bảo tồn và phát huy tính đặc thù về tự nhiên và văn hóa, lịch sử” của vùng đất nằm trong quy hoạch. Mục tiêu lâu dài phát triển Đà Lạt bền vững dựa vào việc “bảo tồn và phát triển Đà Lạt thành đô thị đặc thù về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa, lịch sử, cảnh quan tự nhiên” và “xây dựng Đà Lạt trở thành đô thị du lịch, văn hóa, khoa học, xanh, hiện đại có đẳng cấp quốc tế”. Do đó, trong “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng đã xác định “phấn đấu xây dựng thành phố Đà Lạt trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực và cả nước” đặt trong tổng thể và gắn kết chặt chẽ với phát triển của tỉnh Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên, với thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam bộ, duyên hải miền Trung. Đồng thời phải đáp ứng yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế để trở thành thành phố đặc thù trực thuộc Trung ương vào năm 2020. Phát triển thành phố bền vững theo hướng tăng trưởng xanh là xu hướng của các đô thị trên thế giới hiện nay. Vì vậy, quan điểm chủ đạo xây dựng Đà Lạt thành đô thị sinh thái, văn minh, đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với việc bảo vệ môi trường, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên là nguyên tắc xuyên suốt trong việc định hướng phát triển của các ngành, lĩnh vực và quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, thiết kế đô thị Đà Lạt. Đó là một đô thị với hình ảnh “thành phố trong rừng và rừng trong thành phố”; thành phố đa sắc thái về văn hóa; vừa bảo tồn vừa phát triển các di sản thiên nhiên và cảnh quan độc đáo; thành phố của khoa học và nghệ thuật; có chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế, hội tụ đủ các điều kiện để trở thành thành phố đặc thù trực thuộc Trung ương vào năm 2020. 
 
Cơ chế, chính sách riêng biệt
 
Để khai thác tiềm năng, lợi thế so sánh của Đà Lạt và xây dựng đô thị đặc thù trực thuộc Trung ương cần phải có cơ chế, chính sách đặc thù, những ưu đãi vượt trội để tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh đặc biệt thuận lợi cùng với hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Bởi chỉ có như vậy mới đủ sức hấp dẫn, thu hút được các nhà đầu tư chiến lược tầm cỡ của khu vực và quốc tế cũng như thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đội ngũ chuyên gia giỏi về công nghệ và quản lý, đội ngũ các doanh nhân... để phát triển Đà Lạt bền vững. Trước những đòi hỏi nêu trên, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt “Cơ chế đặc thù” phát triển Đà Lạt, mở ra cơ hội cho sự phát triển đô thị đặc thù trên cao nguyên Lâm Viên - Lâm Đồng. Nội dung cơ bản mà “cơ chế đặc thù” đề cập, đó là UBND tỉnh Lâm Đồng được phép cho các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản (trừ các dự án du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng); được thuê tư vấn, chuyên gia có năng lực trong và ngoài nước lập một số quy hoạch phân khu chức năng đặc thù và kêu gọi đầu tư vào các đô thị vệ tinh, đô thị đối trọng cùng với kết nối giao thông công cộng của thành phố Đà Lạt theo Quy hoạch 704. Về ưu đãi đối với nhà đầu tư tham gia đầu tư tại thành phố Đà Lạt thể hiện ở các mặt: Trao quyền chủ động cho Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đề xuất, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc miễn tiền thuê đất đối với các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch quốc gia và khu du lịch trọng điểm của thành phố Đà Lạt; được miễn thuế nhập khẩu vật tư, trang thiết bị để đầu tư xây dựng nhà kính, nhà lưới sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao mà trong nước chưa sản xuất được trong thời gian 5 năm đầu thực hiện Quyết định “Cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt”.
 
Bên cạnh đó, Lâm Đồng được ưu tiên bố trí vốn từ nguồn ngân sách trung ương (bao gồm: Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức - ODA, Trái phiếu Chính phủ, các chương trình hỗ trợ có mục tiêu, tín dụng ưu đãi Chính phủ); được ưu tiên vay vốn ODA để đầu tư các dự án kết cấu hạ tầng quan trọng của thành phố Đà Lạt. Vận động và thu hút vốn ODA, vốn tín dụng ưu đãi để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xã hội về giao thông, xử lý rác thải, các công trình dịch vụ tiện ích, công trình công cộng cần thiết. Đồng thời, được huy động vốn đầu tư trực tiếp của các tổ chức, cá nhân trong nước; vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ để thực hiện các dự án trọng điểm của thành phố... Ngoài ra còn có một số cơ chế chính sách khác bao gồm: Thực hiện việc thu hồi đất đối với dự án nông nghiệp công nghệ cao tập trung, thí điểm xây dựng mô hình “làng đô thị xanh” tại thành phố Đà Lạt và được Trung ương đầu tư hoặc đưa vào danh mục ưu tiên kêu gọi đầu tư của Trung ương... Theo Chánh văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng Phùng Khắc Đồng, việc Thủ tướng phê duyệt cơ chế đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt có ý nghĩa quan trọng đối với Đà Lạt và Lâm Đồng. Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung nhằm vận dụng, khai thác, thực hiện hiệu quả cơ chế đặc thù mà Chính phủ cho phép để tạo cơ hội, điều kiện hiện thực hóa đồ án Quy hoạch 704. 
 
Tận dụng vận hội 
 
Với những cơ chế đặc thù riêng cho Đà Lạt nêu trên sẽ có sự tác động và sức lan tỏa đến quá trình phát triển, xây dựng thành phố trong thời gian tới. Nếu Lâm Đồng biết tận tụng tối đa vận hội mà công cụ, khuôn khổ chính sách từ cơ chế đặc thù này mang lại. Bởi sự tác động của cơ chế, chính sách có ý nghĩa quyết định việc thực hiện ba đột phá chiến lược của Đà Lạt gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cấu trúc nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ chiều rộng sang chiều sâu trong tình hình hiện nay. Đặc biệt, qua đó huy động được nguồn lực và các điều kiện để đầu tư xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là giao thông đối ngoại kết nối với thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Đồng thời, tạo ra cơ chế ưu đãi đối với nhà đầu tư tham gia đầu tư tại thành phố Đà Lạt đem lại cơ hội cho các nhà đầu tư, nhất là các lĩnh vực bất động sản, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Tạo việc làm mới, rút ngắn khoảng cách giàu, nghèo, thực hiện công bằng xã hội. Đây cũng cơ hội để Đà Lạt, Lâm Đồng chủ động hội nhập sâu rộng, góp phần quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của Đà Lạt, Lâm Đồng với thế giới. Và trên hết, sớm đưa thành phố Đà Lạt phát triển trở thành một cực tăng trưởng trong vùng Tây Nguyên và khu vực lân cận. 
 
Cục trưởng Cục Xây dựng đô thị - Bộ Xây dựng Đỗ Việt Chiến cho rằng: Đà Lạt là một trong những đô thị đặc biệt hiếm hoi của hệ thống đô thị quốc gia, phát triển theo hướng đi riêng đó là đô thị sinh thái, lấy tăng trưởng xanh làm trọng tâm. Vì vậy đặt ra hai nhiệm vụ lớn, khai thác tốt cơ chế đặc thù nhà nước cho phép vào triển khai Quy hoạch 704 mà không phải đô thị nào cũng có. Lâm Đồng sớm lập quy hoạch vùng, chương trình phát triển đô thị, quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch xây dựng... làm cơ sở hình thành các dự án để huy động nguồn lực xây dựng đô thị Đà Lạt trên cơ sở kiểm soát tốt tác động môi trường, chất thải và sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường.
 
Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù 5,5% diện tích đô thị hóa cả nước nhưng đóng góp vào ngân sách tới 75% nên quá trình đô thị hóa mang lại động lực cho phát triển kinh tế. Và với cơ chế đặc thù sẽ là vận hội mới để xây dựng đô thị sinh thái Đà Lạt với nền kinh tế tăng trưởng xanh nếu biết tận dụng triệt để thời cơ này.
 
XUÂN TRUNG

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 3.997.429
  • Đang phục vụ: 137
  • Trong tuần: 16.316
  • Trong tháng: 103.915
  • Trong năm: 337.301