Tư liệu
Đánh giá hoạt động Hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng chương trình giai đoạn 2016 – 2020
Tư liệu khảo cứu
Khoa học công nghệ
Đặng Hữu Huy - Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Nội dung chuyên đề Đánh giá hoạt động Hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ  trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng chương trình giai đoạn 2016 – 2020 tại đây

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê
  • Lượt truy cập: 4.377.352
  • Đang phục vụ: 85
  • Trong tuần: 3.359
  • Trong tháng: 66.801
  • Trong năm: 717.224