Tư liệu
Đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tuyến y tế cơ sở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2008
Đề tài - Dự án
Y tế
ThS. Nguyễn Thị Hiếu Hòa
2008
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Nghiên cứu “Đánh giá thực trạng công tác khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dƣới 6 tuổi tại tuyến y tế cơ sở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng năm 2008” được tiến hành từ tháng 4/2008 đến tháng 9/2008 để trả lời các câu hỏi của các nhà quản lý đặt ra sau 3 năm triển khai thực hiện KCBMP cho trẻ em dưới 6 tuổi tại tuyến y tế cơ sở (YTCS) thành phố Đà Lạt: Thực trạng việc cung cấp và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí (KCBMP) cho trẻ em dưới 6 tuổi tại YTCS như thế nào? Những yếu tố nào tác động đến việc cung cấp và sử dụng dịch vụ này? Hướng khắc phục những tồn tại như thế nào? Nghiên cứu được thiết kế theo mô hình đánh giá 1 nhóm sau can thiệp. Các đối tượng trong nghiên cứu bao gồm các văn bản, sổ sách, tài liệu về KCBMP cho trẻ em dưới 6 tuổi tại YTCS Đà Lạt, 9 cán bộ (CB) quản lý và cung cấp dịch vụ, 308 bà mẹ trong các hộ gia đình có con dưới 6 tuổi trên địa bàn Đà Lạt.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, 100% các cơ sở KCB tại YTCS thành phố Đà Lạt đều có bác sỹ (BS) phụ trách công tác KCBMP cho trẻ dưới 6 tuổi và đảm bảo đủ thuốc cấp cho trẻ đến KCBMP theo chỉ định chuyên môn; sau khi triển khai chính sách, trẻ em dưới 6 tuổi đến KCB tại YTCS cao gấp trên 2 lần so với trước khi triển khai chính sách. Các TTB KCB dành riêng cho trẻ em thiếu, thủ tục thanh quyết toán phức tạp, tỷ lệ bà mẹ hiểu biết đúng/đủ về chính sách và tỷ lệ trẻ dưới 6 tuổi được cấp phát thẻ KCBMP còn thấp đang là các yếu tố khó khăn cho hoạt động KCBMP trẻ em dưới 6 tuổi tại YTCS. 62,8% trẻ bị bệnh trong cộng đồng sử dụng dịch vụ KCBMP tại YTCS. 100% trẻ đến KCB được miễn phí theo quy định. Phần lớn các bà mẹ đã đưa con đến KCB tại YTCS có nhận xét tốt về tinh thần thái độ phục vụ, thủ tục hành chính, thời gian chờ đợi để được KCB, trình độ chuyên môn, thuốc và TTB của YTCS. Có 67% các bà mẹ hài lòng về dịch vụ KCBMP cho trẻ em dưới 6 tuổi tại YTCS. Yếu tố được cấp phát thẻ KCBMP, khu vực sinh sống của trẻ, nghề nghiệp của bà mẹ có liên quan đến việc sử dụng dịch vụ KCBMP tại YTCS cho trẻ dưới 6 tuổi tại YTCS.

Kiến nghị chính của nghiên cứu là tăng cường công tác truyền thông, giúp người dân hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của họ khi đưa trẻ đến KCBMP tại YTCS; tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành nhi cho CB YTCS; bổ sung TTB KCB cho trẻ em.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây