Tư liệu
Đánh giá tác dụng giảm đau của điện xung trong điều trị hội chứng đau lâm sàng trên bệnh nhân nội trú tại bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng năm 2016
Đề tài - Dự án
Y tế
ThS. BS. Phạm Thị Vân Anh
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Đau là một triệu chứng rất hay gặp trong đời sống hàng ngày, là nguyên nhân gây khó chịu cho nhiều người, luôn là mối quan tâm hàng đầu của y tế và xã hội và ảnh hưởng đến cuộc sống của bệnh nhân và gia đình. Điện xung là phương pháp Vật lý trị liệu bằng các xung điện có tần số thấp và trung bình có tác dụng giảm đau: đau lưn­g, đau cổ vai, đau cơ, đau thần kinh ngoại vi, đau khớp, đau chấn thương. Đề tài “Đánh giá tác dụng giảm đau của điện xung trong điều trị hội chứng đau lâm sàng trên bệnh nhân tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Lâm Đồng năm 2016” tiến hành với mục tiêu:

1. Đánh giá tác dụng giảm đau của phương pháp điện xung trong điều trị hội chứng đau trên lâm sàng.

2.  Nhận xét tác dụng không mong muốn của điện xung trên lâm sàng.

Kết quả cho thấy: Hiệu quả điều trị sau 20 ngày của điện xung kết hợp với hồng ngoại và xoa bóp bấm huyệt hơn hẳn điều trị đơn thuần bằng hồng ngoại và xoa bóp bấm huyệt. Kết quả cụ thể như sau: kết quả điều trị tốt chiếm tỷ lệ 6,4,%, khá chiếm tỷ lệ 82,7 %, tỷ lệ trung bình là 10 % và kém là 0,9 %. 

Điều trị bằng điện xung kết hợp với hồng ngoại và xoa bóp bấm huyệt ở nhóm dưới 50 tuổi kết quả điều trị khá là 82,4%, trung bình là 17,6%. Nhóm tuổi 50-69 thì kết quả tốt chiếm 8,6 %, khá chiếm 82,8%, trung bình 8,6 %. Nhóm từ 70 tuổi trở lên kết quả điều trị tỷ lệ tốt chiếm 5,7%, khá chiếm 82,9 %, trung bình 8,6 %. Qua đó ta thấy nếu có điện xung phối hợp với hồng ngoại và xoa bóp bấm huyệt thì độ tuổi không ảnh hưởng đến kết quả điều trị. Như vậy độ tuổi của bệnh nhân không ảnh hưởng đến kết quả điều trị.

Thời gian đau càng ngắn thì hiệu quả điều trị càng cao hơn. Thời gian đau dưới 3 tháng kết qủa tốt là 6,1%, khá là 91,8%, trung bình 2,0%, kém là 0,0%. Thời gian đau từ 3 đến 6 tháng hiệu quả tốt là 2,5%, khá là 82,5%, trung bình 15% kém 0,0% và thời gian trên 6 tháng hiệu quả tốt là14,3 %, khá là 61,9 %, trung bình 19,0 % và kém là 4,8 %.

Kết hợp điện xung để điều trị đau thì hiệu quả giảm đau ở các vị trí đều tăng lên rõ rệt. Hiệu quả này càng cao hơn nếu là nhóm đau đầu, đau vai gáy và đau liên sườn. Cụ thể như sau: Đau đầu tỷ lệ tốt là 10,0%, khá là 90,0%; đau vai gáy tỷ lệ khá là 92,9%, trung bình là 7,1%; đau liên sườn tỷ lệ tốt là 28,6%, khá là 64,3%, trung bình 7,1%; đau thắt lưng tỷ lệ tốt là 3,2%, khá là 77,4%, trung bình là 19,4%; đau khớp gối tỷ lệ khá là 90,0%, trung bình là 10%; đau thần kinh tọa tỷ lệ khá là 85,7%, trung bình là 9,5% và kém là 4,8%.

Nếu chỉ dùng hồng ngoại và XBBH với mức độ đau vừa thì kết quả điều trị khá hơn mức độ đau nặng. Còn nếu phối hợp với điện xung  thì có tác dụng giảm đau đối với cả trường hợp đau vừa và đau nặng. Như vậy các trường hợp đau nặng ta nên phối hợp điện xung để điều trị ngay từ đầu thì có hiệu quả hơn là không dùng điện xung.

Nghề nghiệp có ảnh hưởng đến kết quả điện xung, hiệu quả cao nhất là nhóm lao động trí óc (kết quả khá 100%) sau đó đến nhóm nghề nghiệp khác (tỷ lệ tốt khá là 91,1%), lao động chân tay hiệu quả thấp nhất (78,6%) còn với những người hưu trí thì tỷ lệ tốt và khá là 86,5%, hiệu quả trung bình và kém là 13,5%.

Không ghi nhận được tác dụng không mong muốn nào của bệnh nhận điều trị bằng điện xung trên lâm sàng ở nghiên cứu này.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây