Tư liệu
Đánh giá tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân tỉnh Lâm Đồng năm 2009
Đề tài - Dự án
Y tế
TS. Đỗ Văn Chính
2010
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Nghiên cứu “Đánh giá tình hình sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế của người dân tỉnh Lâm Đồng năm 2009” được tiến hành từ tháng 4/2009 đến tháng 12/2010. Trong phạm vi khuôn khổ đề tài, chúng tôi chỉ đề cập đến việc sử dụng dịch vụ KCB BHYT của người tham gia BHYT khi có các vấn đề về sức khỏe, trả lời các câu hỏi: Thực trạng sử dụng thẻ BHYT của người tham gia BHYT khi bị bệnh như thế nào? Những yếu tố chủ quan và khách quan nào ảnh hưởng/liên quan đến việc sử dụng dịch vụ KCB BHYT?. Nghiên cứu theo phương pháp cắt ngang, 1600 đối tượng tham gia nghiên cứu, trong đó bao gồm 800 bệnh nhân (413 bệnh nhân có BHYT, 387 bệnh nhân không có BHYT) điều trị trong các cơ sở KCB trong toàn ngành và 800 người có thẻ BHYT trong cộng đồng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy, trên 93% bệnh nhân có thái độ tích cực ủng hộ KCB BHYT và muốn tham gia/tiếp tục tham gia BHYT. 91,3% bệnh nhân trả lời rằng, thời gian chờ đợi để khám chữa bệnh là nhanh hoặc chấp nhận được; 11,9 % bệnh nhân trả lời thủ tục hành chính khi khám chữa bệnh phức tạp/rất phức tạp.Vẫn còn 2,4% bệnh nhân cả BHYT và không có BHYT trả lời rất không hài lòng/không hài lòng với các cơ sở KCB BHYT. Không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê trong nhận xét của bệnh nhân có BHYT và không có BHYT về thời gian chờ đợi, thủ tục hành chính, tinh thần thái độ phục vụ của CBYT và mức độ hài lòng với cơ sở khám chữa bệnh khi đi khám chữa bệnh.

66,4% người có thẻ BHYT trong lần bị bệnh gần nhất đi KCB BHYT tại nơi đăng ký KCB ban đầu. Đối tượng người nghèo, diện chính sách sử dụng thẻ BHYT khi bị bệnh cao hơn các đối tượng khác; người đăng ký KCB ban đầu tại các TYT và PKĐKKV sử dụng thẻ BHYT khi bị bệnh cao hơn các đối tượng đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB khác. Lý do chính khiến người dân không sử dụng thẻ BHYT vì cho rằng bệnh nhẹ, phải chờ đợi lâu. Lý do chính khiến người dân sử dụng thẻ BHYT để KCB là do bệnh nặng, tin tưởng vào khả năng chuyên môn và gần nhà. Yếu tố nghề nghiệp, dân tộc có liên quan đến việc sử dụng thẻ BHYT của người dân.

Kiến nghị chính của nghiên cứu là tăng cường công tác truyền thông, giúp người dân hiểu rõ về quyền lợi và trách nhiệm của họ khi tham gia BHYT. Cần có những biện pháp tích cực hơn nữa nhằm giảm thời gian chờ đợi cho bệnh nhân, tiếp tục cải cách các thủ tục hành chính giảm phiền hà cho người bệnh từ đó nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân BHYT.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây