Tư liệu
Xây dựng phần mềm quản lý và hỗ trợ cấp phép xây dựng công trình huyện Cát Tiên
Đề tài - Dự án
Khoa học công nghệ
KS. Bùi Hưng
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Quy hoạch xây dựng; kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng nước ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, thị trường bất động sản, giao thông, khoa học công nghệ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN), thương mại.

Trong đó có một số nhiệm vụ cơ bản như sau:

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện ra các văn bản hướng dẫn, quản lý và thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật các quy định do nhà nước và các cấp ban ngành thuộc các lĩnh vực xây dựng, giao thông, khoa học công nghệ, công nghiệp TTCN, thương mại và một số nhiệm vụ khác do UBND huyện, các sở ban ngành giao.

- Trình UBND huyện Quy hoạch, kế hoạch hàng năm, các chương trình kế hoạch cụ thể về lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở công sở, giao thông, khoa học công nghệ, công nghiệp TTCN, thương mại trên địa bàn huyện và tiến hành tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình nhiệm vụ được giao.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, giải quyết khiếu nại tố cáo về công tác kiến trúc, quy hoạch, xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở và công sở, giao thông, khoa học công nghệ, công nghiệp TTCN, thương mại theo quy định của pháp luật và một số vấn đề phát sinh khác khi được UBND huyện giao.

Một trong số các nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của phòng là các nội dung công tác quản lý hồ sơ cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn huyện. Hiện tại trên toàn huyện, nhu cầu quản lý cấp phép xây dựng công trình ngày càng nhiều, các nội dung cần quản lý và theo dõi rất lớn. Việc quản lý hiện tại phần lớn dựa vào các phương pháp quản lý cấp phép, thống kê, báo cáo truyền thống là dựa trên sổ sách hoặc trên máy tính với các phương thức quản lý đơn giản như sử dụng phần mềm MS word và Excel. Các nội dung quản lý, cấp phép và thống kê thực sự chưa đáp ứng được với các yêu cầu trong giai đoạn hiện nay.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) hiện đại hỗ trợ quản lý, trong đó xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ cấp phép xây dựng công trình sẽ giúp phòng Kinh tế - Hạ tầng có thêm một công cụ hữu ích phục vụ các công tác quản lý hồ sơ cấp phép xây dựng công trình, thuận lợi hơn khi tìm hiểu các thông tin liên quan đến việc cấp phép xây dựng. Đây là một nội dung quan trọng và cấp thiết không chỉ riêng cho hoạt động quản lý và hỗ trợ cấp phép xây dựng công trình của phòng Kinh tế - Hạ tầng mà còn là công cụ hỗ trợ cho các hoạt động chung của huyện.

Việc đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu - phần mềm phục vụ quản lý, điều hành là hết sức cần thiết, phù hợp với định hướng của tỉnh và chính sách của nhà nước về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giai đoạn hiện nay. Đến nay, hệ thống đã xây dựng tương đối hoàn chỉnh và đang hoạt động trên internet theo địa chỉ http://pmcattien.lamdongdost.gov.vn.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây