Tư liệu
Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng cao áp vào đánh giá chất lượng cafein trong chè sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Khoa học công nghệ
Nguyễn Thị Diệu Minh
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Năm 2016, Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ cho Trung Tâm Kỹ Thuật Tiêu Chuẩn Đo Lường Chất Lượng đề tài “Áp dụng phương pháp sắc ký lỏng cao áp vào đánh giá chất lượng cafein trong chè sản xuất trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Chúng tôi đã nghiên cứu và thực hiện các nội dung công việc theo đề cương đã được duyệt và đạt được kết quả nghiên cứu như sau:

Đưa vào áp dụng quy trình xác định cafein trong chè theo TCVN 9744:2013 tại phòng thí nghiệm của Trung tâm với các thông số chạy sắc ký như sau:

- Tỷ lệ dung môi pha động: MeOH:H2O=80:20

- Tốc độ dòng: 1 mL/phút

- Nhiệt độ cột: 38oC

- Độ nhạy của thiết bị: LODTB= 0.1 mg/L

- Giới hạn phát hiện: LOD= 0.002%

- Giới hạn xác định: LOQ= 0.007%

- Khoảng tuyến tính: nồng độ cafein tuyến tính từ 5.0 mg/L à 200 mg/L

- Mẫu được chiết hồi lưu trong thời gian 20 phút.

- Khối lượng cân MgO dùng để làm sạch: 4,5 g ± 0,5 g

- Với độ lặp lại: 0.6%, độ tái lặp:0.6%.

- Độ chụm đạt yêu cầu

- Độ thu hồi: 98.5% - 100.0%

Quy trình này đã được kiểm tra qua mẫu trắc nghiệm liên phòng và so sánh với kết quả của nơi phân tích khác trên mẫu đối chứng, cho thấy phương pháp xác định cafein trong chè theo TCVN 9744:2013 có độ nhạy tốt, kết quả có độ tin cậy cao.

- Tiến hành khảo sát và lấy được 120 mẫu chè của 97 cơ sở trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng  cụ thể: Bảo Lộc: 81 mẫu, Bảo Lâm: 20 mẫu, Di Linh: 05 mẫu, Đà Lạt: 14 mẫu

- Sau khi phân tích hàm lượng cafein của 120 mẫu chè đã thu thập được có kết quả như trong bài báo cáo.

- Nhóm đề tài cũng đã tổ chức được một buổi hội thảo chuyên đề về chất lượng chè để tham khảo các ý kiến đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực quản lý chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Kết quả nghiên cứu đạt được đã giúp phòng kiểm nghiệm của trung tâm nâng cao được năng lực thử nghiệm trên lĩnh vực chè và khai thác được thiết bị hiện có của Trung tâm hiệu quả hơn.

Như vậy, đề tài đã hoàn thành đầy đủ theo mục tiêu và các nội dung nghiên cứu mà hội đồng khoa học của Sở đã phê duyệt.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây