Tư liệu
Khảo sát phản ứng có hại của thuốc trên bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa Khoa Lâm Đồng năm 2015-2016
Đề tài - Dự án
Y tế
DSCKI. Huỳnh Thị Phương Duyên
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Nghiên cứu tiến hành khảo sát trên 1053 bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng trong thời gian từ tháng 05/2015 đến tháng 07/2016 với mục tiêu khảo sát tình hình ADR về tần suất, yếu tố nguy cơ và mức độ; thẩm định mối quan hệ nhân quả thuốc - ADR; đánh giá tình hình báo cáo ADR tại bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu được lựa chọn là phương pháp mô tả cắt ngang, không can thiệp. Số liệu được xử lý bằng phần mềm Microsoft Excel 2013, SPSS 15.0 và phép kiểm chi bình phương.

Qua nghiên cứu, kết quả thu được như sau: Có 55 trường hợp liên quan đến ADR, tương ứng với tỷ lệ xuất hiện ADR trên bệnh nhân là 5,2%. Yếu tố nguy cơ bao gồm nam giới, trên 61 tuổi, dân tộc Kinh. Phản ứng thường gặp nhất là ở da và mô dưới da và họ dược lý nghi ngờ gây ra ADR nhiều nhất là kháng sinh, đặc biệt là nhóm Beta-lactam. Đường dùng thuốc chủ yếu gây ra ADR là đường truyền tĩnh mạch. Trên 90% phản ứng ADR xảy ra ở mức độ không nghiêm trọng và có trên 90% trường hợp xảy ra ADR đều đang hồi phục và hồi phục không có di chứng. Kết quả thẩm định mối nhân quả giữa thuốc và ADR cho thấy các trường hợp xảy ra ADR đều có mối liên hệ nhân quả giữa thuốc và ADR. So sánh kết quả thẩm định mối quan hệ nhân quả giữa thuốc và ADR bằng 02 phương pháp WHO-UMC và Naranjo, giữa phương pháp WHO-UMC và đánh giá của chuyên gia, phương pháp Naranjo và đánh giá của chuyên gia đều không có khác biệt về mặt thống kê. Dược sĩ là đối tượng tham gia báo cáo ADR nhiều nhất, sự tham gia báo cáo của Bác sĩ và điều dưỡng còn hạn chế.

Kiến nghị: tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về ADR cho người dân; thường xuyên đào tạo, cập nhật kiến thức về ADR nói riêng và cảnh giác Dược nói chung cho nhân viên y tế.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây