Tư liệu
Nhân rộng mô hình xử lý nước nhiễm phèn trên địa bàn huyện Đạ Tẻh
Đề tài - Dự án
Khoa học công nghệ
CN. Nguyễn Thị Hoa Tài
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Huyện Đạ Tẻh được thành lập vào năm 1986 trên cơ sở được tách ra từ huyện Đạ Huoai, nằm ở phía Tây Nam tỉnh Lâm Đồng và nằm trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng, đồng thời có quan hệ kinh tế liên vùng và trọng điểm kinh tế khu vực là Đà Lạt - Bảo Lâm - Bảo Lộc - các huyện phía Nam tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Vì vậy, huyện có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội rất nhanh. Tuy nhiên, hệ thống cấp nước, thoát nước và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn vẫn còn chưa đảm bảo.

Nước dùng cho sinh hoạt phổ biến hiện nay vẫn là nước giếng và nước sông, suối, trong đó, nước ngầm là nguồn nước chính phục vụ cho sinh hoạt, ăn uống của hầu hết người dân trong huyện. Tuy nhiên, chất lượng nguồn nước này là không đảm bảo do cấu tạo địa chất của khu vực cũng như cách thức khai thác không đúng kỹ thuật đã ảnh hưởng đến chất lượng nước từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân.

Nước ngầm tại một số địa bàn xã trong huyện được phát hiện có chứa hàm lượng Fe, Asen vượt ngưỡng giới hạn cho phép. Đây là vấn đề nghiêm trọng và ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân nếu như không có giải pháp hữu hiệu loại trừ thành phần này trong nước trước khi cấp cho người dân sử dụng.

Ngoài kết quả phân tích trên, trong thời gian qua, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đạ Tẻh cũng tiến hành phân tích chất lượng nước ngầm tại một số khu vực, kết quả cũng cho thấy các hàm lượng sắt tổng và đặc biệt là Asen đều vượt quá quy chuẩn cho phép theo QCVN 02:2009/BYT. Trong đó, các xã Đạ Lây, Triệu Hải, Quảng Trị có hàm lượng Asen cao hơn tiêu chuẩn   so với tiêu chuẩn cho phép. Như vậy có thể thấy, chất lượng nước ngầm khu vực nông thôn đều bị nhiễm sắt, vi sinh ở mức độ từ nhẹ đến nặng tùy khu vực. Vấn đề đáng chú ý là cũng giống như tại khu vực đô thị, nước ngầm tại nông thôn huyện Đạ Tẻh đang bị nhiễm Asen.

Với quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội huyện Đạ Tẻh là cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho 90-95% dân cư tại các khu đô thị và 80% dân cư nông vào năm 2010 và cho 100% dân cư vào năm 2020, việc đầu tư dự án  Nhân rộng mô hình xử lý nước nhiễm phèn tại huyện Đạ Tẻh  là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo cho sức khỏe của người dân và sự phát triển kinh tế - xã hội  bền vững trên địa bàn huyện.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây