Tư liệu
Khảo nghiệm và ứng dụng công nghệ sản xuất vật liệu không nung
Đề tài - Dự án
Khoa học công nghệ
Nguyễn Đức Thảo
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

I. Mục tiêu của đề tài

1. Mục tiêu chung

- Phấn đấu đến năm 2017, huyện Cát Tiên chấm dứt việc sản xuất gạch đất sét nung để thay thế bằng gạch khung nung nhằm tiết kiệm diện tích đất nông nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiểm môi trường.

- Định hướng cho việc quy hoạch, phát triển vật liệu không nung.

2. Mục tiêu cụ thể

- Khảo sát, tổng hợp hiện trạng cơ sở vật chất của các cơ sở sản xuất vật liệu trên địa bàn.

- Khảo sát kinh nghiệm, thu thập thông tin thực tế một số cơ sở sản xuất vật liệu không nung trên địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh.

- Hội thảo giới thiệu công nghệ.

- Hỗ trợ chuyển đổi công nghệ cho các cơ sở tiếp tục thực hiện sản xuất vật liệu không nung.

II. Nội dung thực hiện

- Khảo sát, tổng hợp hiện trạng cơ sở vật chất của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn Cát Tiên.

- Khảo sát kinh nghiệm, thu thập thông tin thực tế một số cơ sở sản xuất vật liệu không nung trên địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh.

- Hội thảo giới thiệu công nghệ.

III. Kết quả thực hiện

1. Khảo sát, tổng hợp hiện trạng cơ sở vật chất của các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn Cát Tiên

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn Cát Tiên kiểm tra hiện trạng vật chất của các cơ sở gạch thủ công trên địa bàn huyện.

Qua kiểm tra trên địa bàn huyện Cát Tiên hiện còn 11 cơ sở sản xuất gạch thủ công, bao gồm các xã Phước Cát 1: 01 cơ sở, xã Quảng Ngãi: 02 cơ sở và thị trấn Cát Tiên: 08 cơ sở. Các cơ sở sản xuất thường xuyên và ôn định với sản lượng: 8.030.000 viên/năm thu hút 95 nhân công, lao động (nhân công, lao động không có hợp đồng lao động). Các cơ sở sản xuất không có đăng ký kinh doanh theo quy định. Nguyên liệu phục vụ sản xuất khai thác từ diện tích đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng. Các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung hình thành trước năm 2012, một số cơ sở hoạt động sản xuất từ năm 1991 đến nay, sản phẩm chủ yếu phục vụ cho nhân dân địa phương.

Hiện tại trên địa bàn huyện có 03 cơ sở sản xuất gạch không nung, bao gồm xã Phước Cát 1: 01 cơ sở, xã Gia Viễn: 02 cơ sở. Các cơ sở tự đầu tư nhà máy và công nghệ. Các cơ sở đã hoạt động được 2 tháng với công suất 6.550 viên/ngày thu hút 30 nhân công, lao động. Gồm các loại gạch có kích thức 6 x 12 cm; 3 x 5cm; 2,5 x 4 cm. Tạo việc làm cho lao động nông thôn, góp phần chuyển đổi máy móc trang thiết bị hiện đại, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

2. Khảo sát kinh nghiệm, thu thập thông tin thực tế một số cơ sở sản xuất vật liệu không nung trên địa bàn trong tỉnh và ngoài tỉnh

Phòng Kinh tế và Hạ tầng đã tổ chức khảo nghiệm tại các cơ sở sản xuất vật liệu không nung trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và ngoài tỉnh:

- Khảo nghiệm các cơ sở trong tỉnh Lâm Đồng (5 cơ sở): đã giới thiệu công nghệ cho 13 lượt người tham gia, giúp cho các hộ dân hiểu được về quy trình sản xuất, nguyên liệu sản xuất vật liệu không nung.

- Khảo nghiêm tại các cơ sở ngoài tỉnh (01 cơ sở): đã giới thiệu công nghệ cho 13 lượt người tham gia, giúp cho các hộ dân hiểu được về quy trình sản xuất, nguyên liệu sản xuất vật liệu không nung.

3. Hội thảo giới thiệu công nghệ

Hội thảo giới thiệu công nghệ sản xuất vật liệu không nung cho 30 lượt hộ tham gia.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây