Tư liệu
Đánh giá hàm lượng Rutin trong hoa Hòe trồng tại Lâm Đồng trên cơ sở hoàn thiện quy trình xác định Rutin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp
Đề tài - Dự án
Khoa học công nghệ
Thân Thị Ngụ
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Cây hoa Hòe là cây dược liệu được biết đến từ lâu và được trồng phổ biến tại các tỉnh phía bắc như Thái Bình, Hà Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Hải Hưng, Hải Phòng, Nghệ An... Từ năm 1976, cây Hòe được đưa vào trồng ở nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Cây hòe có thân cao trung bình từ 5-7 m, có tán rộng từ 2-3 m; thời kỳ ra nụ và hoa khoảng tháng 7 đến tháng 9 hàng năm, bộ phận sử dụng là nụ hòe dùng để làm thuốc và chiết xuất hoạt chất Rutin.

Dựa vào các kết quả nghiên cứu về đặc điểm thực vật của cây Hòe có khả năng thích ứng với nhiều vùng khí hậu, vùng đất canh tác khác nhau và có giá trị dược liệu vì hàm lượng Rutin cao khoảng vài chục % trên trọng lượng nụ hòe khô; trong khi đó cây Hòe có thể trồng xen với các cây trồng khác như cây Chè, cây Cà phê để làm cây che bóng và tăng thu nhập trên một đơn vị diện tích cho bà con nông dân ở một số khu vực trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Cùng với những định hướng phát triển cây dược liệu của Chính phủ tại Quyết định số 1976/QĐ-TTg ngày 30/10/2013 quy hoạch phát triển cây dược liệu Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng từ năm 2015 đến nay đã triển khai khảo nghiệm trồng thử tại một số huyện như Lâm Hà, Di Linh, TP Bảo Lộc đã cho một số kết quả khả quan như cây phát triển nhanh, ra nụ hoa đúng theo thời vụ và thời gian sinh trưởng.

Từ nhu cầu thực tế phát triển cây dược liệu kết hợp với phát triển cây trồng xen nhằm đa dạng hóa các cây trồng mang lại giá trị, thu nhập cho người dân ở các khu vực trồng chè, cà phê trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng (nay là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đánh giá hàm lượng hoạt chất Rutin trong nụ Hòe trồng ở Lâm Đồng so với nụ Hòe trồng ở địa phương khác của Việt Nam để làm cơ sở cho việc định hướng phát triển cây trồng này trong thời gian tới. Với ý nghĩa đó, đề tài “Đánh giá hàm lượng Rutin từ Hoa hòe trồng tại Lâm Đồng  trên cơ sở hoàn thiện quy trình xác định Rutin bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC)” đã đưa ra các nội dung nghiên cứu sau:

-   Thu thập thông tin về sinh trưởng và phát triển cây Hòe tại Lâm Đồng.

-   Hoàn thiện quy trình định lượng Rutin trong nụ Hòe bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).

-   Lấy mẫu, phân tích và so sánh đánh giá kết quả hàm lượng Rutin trong nụ Hòe trồng ở Lâm Đồng, so sánh với kết quả đã biết ở địa phương khác.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây