Tư liệu
Xây dựng mô hình trồng cây lan Gấm tại huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Nông nghiệp
KS. Nguyễn Quang Dũng
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

1. Mục tiêu

1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng mô hình trồng và chăm sóc cây lan Gấm trong nhà lưới, góp phần bảo tồn và phát triển nguồn dược liệu quý, phục vụ phát triển kinh tế và xã hội địa phương

1.2. Mục tiêu cụ thể

Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây lan Gấm phù hợp tại địa phương.

Xây dựng 2 mô hình trồng cây lan Gấm trong nhà lưới, mỗi mô hình 2.000 cây giống do Trung tâm Ứng dụng KH&CN Lâm Đồng cung cấp.

Tập huấn cho 20 lượt hộ nông dân nắm bắt các kỹ thuật trồng, chăm sóc cây lan Gấm.

2. Nội Dung

Nội dung 1: Hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc cây lan Gấm phù hợp tại địa phương

- Hoàn thiện quy trình đưa cây giống lan Gấm ra vườn ươm: khảo sát giá thể, điều kiện nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm thích hợp

- Kế thừa kết quả nghiên cứu của Trung tâm phối hợp với viện Công nghệ sinh học Hà Nội để hoàn thiện quy trình trồng và chăm sóc phù hợp tại địa phương.

Nội dung 2: Xây dựng mô hình trồng lan Gấm thương phẩm

- Xây dựng 2 mô hình tại huyện Cát Tiên, mỗi mô hình  2.000 cây Lan Gấm

- Định kỳ theo dõi tình hình sinh trưởng, tình hình sâu bệnh để hướng dẫn người dân xử lý kịp thời, thu thập số liệu sinh trưởng và phát triển trong suốt quá trình thực hiện mô hình.

Nội dung 3: Tập huấn, chuyển giao quy trình trồng và chăm sóc cây lan Gấm

Tập huấn chuyển giao quy trình trồng chăm sóc lan Gấm cho 20 lượt nông dân tại địa phương.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây